Hb V770 – Innspill fra BA-Nettverket og SVAR fra Vegdirektoratet.

Innspill Hb V770 – Sendt Vegdirektoratet ca 20. april 2017.
Se LINK

Svar fra Vegdirektoratet
Se LINK

I mellomtiden har BA-Nettverket søkt midler hos KMD til FOU-prosjekt «Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastruktur-prosjekter». I praksis vil SOSI med GML-format være sentralt tema i prosjektet. Samarbeidspartnere er Kartverket, Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier. Søknaden er innvilget, men med noe redusert beløp. Ta kontakt hvis du vil vite mer. (90175571)