Høring SOSI Del 1 – GML-format og SOSI-(prikk)format – FRIST 1. september.

Nå er det høring av SOSI standard del 1 – realisering SOSI-format og realisering GML-format, begge versjon 5.0.
Høringsdokumentene med høringsbrev ligger her

NB! Høringsfrist er satt til 1. september 2017

Kommentarskjemaet må benyttes dersom dine kommentarer skal bli behandlet.

Kontakt: Gerd Mardal, Seksjonssjef, IT-avdelingen, Seksjon for standarder og teknologisk utvikling
Tlf. /mob.: 32 11 84 10 / 40 84 67 54
Epost: gerd.mardal@kartverket.no

Eller kontakt ihokstad@ba-nettverket.no , 90175571, hvis du ønsker å kommentere «i fellesskap», på vegne av BA-Nettverket.