HURRA for Stortingsvedtak! Kake 20. juni!

Kilde:Stortinget Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Stortinget_2014.jpg

Hurra!
Stortingsvedtak om krav til dokumentasjon/innmåling av VA, El, Fiber, Fjernvarme osv.
Se LINK  – Endringer i Plan og bygningsloven og Matrikkellova.

Vi feirer med KAKE 20. juni! – Åpent for alle!
Hurra for KMDm Storting og Regjering, Kartverket, BA-Nettverket og SOSI Leding 4.6 på GML!

Ny milepæl nådd! – Passer bra for sommeravslutning i BA-Nettverket 20. juni!

Landmålere – DERE er super-viktige! 😊
Men må registrere litt mer informasjon… – gjøre litt bedre, men morsommere jobb!
Spør etter løsning hos Norgeodesi/Trimble eller Leica! – eller annen (din) programvareleverandør!

Mer info på nettverkstreff/seminar 20. Juni
Se LINK