Nettverkstreff 19. oktober – Påmeldinger innen mandag 16. kl 23.00

Maskinstyring fra Gundersen & Løken på ny Cat på i 2016.
Ca 2 cm presisjon i koordinat systemet i grunnriss, og i høyde.

VELDIG interessant program, og mange «lyspunkter» ang. SOSI med GML som format for informasjonsflyt nå. Jeg har sett flere «lyspunkter» i det siste, og vil nærmest si at vi er ved et gjennombrudd. Mer informasjon den 19.

Den som er medlem i BA-Nettverket og er interessert i å teste GML, kan be meg om brukernavn og passord til min test-bruker av PsTools fra Arkitektum, som er et verktøy for å Autogenerere SOSI Produktspesifikasjoner (inkl, GML), XSD-skjema, testfil etc.

SE Link til program med påmedlingsskjema og deltakerliste.

ØNSKER DIN PÅMELDING INNEN MANDAG 16. oktober kl 16 – for å lage navneskilt tirsdag, og bestille riktig antall lunsj og stoler.

 

VELKOMMEN!

Vi ønsker flest mulig med, enten bare for å se, lytte og lære, – eller delta aktivt i dialogene i løpet av dagen!

Kommende nettverkstreff:

Merk også av 30. nov. i kalenderen. Da er hovedtemaet Konstruksjoner i samferdselsprosjekter.Gi lyd hvis DU ønsker deg eller ditt firma inn i programmet.
Første mann til mølla!

Planlegger også nettverkstreff i februar med tema kommunale planer og anlegg. Trolig kommer KMD også for å informere om krav til arealplaner/reguleringsplaner i 3D – med GML-format.
Gi lyd hvis DU ønsker deg eller ditt firma inn i programmet.
Første mann til mølla!