Nettverkstreff Oslo 30. november – Konstruksjoner samferdsel

Mye «snacks» på Nettverkstreffet 30. november, og enda mer kommer inn i programmet, men endelig bekreftelse fra et par mangler før publisering.

Konstruksjonsmiljøet fra Vegdirektoratet og Nye Veier kommer, Spillteknologi bringes inn som tema, Jobbing i tau, IFC/GML og kombi, flere hotte prosjekter, og ikke minst – Mange fremoverlente og flinke folk som bidrar aktivt i interessant dialog under veis.

SE Link til program med påmedlingsskjema og deltakerliste.

NB! PRISSTIGNING etter 24. november.

 

JULEAVSLUTNING: De som har vært på nettverkstreff i Bjørvika konferansesenter før, vet at lokalet og lunsjen egner seg godt som JULEAVSLUTNING i BA-Nettverket.

Husk at konstruksjoner også er vei, bane og terrenginngrep, og at det er sunt for «vei- og banefolket» å få litt innblikk i konstruksjons-verden hvor bl.a. fokus på IFC-formatet står sterkt.

 

VELKOMMEN! – Dette blir bra!

Vi ønsker flest mulig med!

Jeg ser at november er en «hektisk» måned for bru-foket, men jeg har vært i dialog med bruseksjonen i Vegdirektoratet som sier det kun er positivt, og at de ønsker «økt fokus på BIM brukonstruksjoner». Summa summarum – Både jeg, vi og Vegdirektoratet ønsker å se dere 30. november (også)!

Håper, ønsker og tror 30. november blir en «booster»!

Foto: Høyden AS, Arbeid i tau, Farris bru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh.
Inger Hokstad
Inger Hokstad AS
Leder BA-Nettverket
www.ba-nettverket.no

90175571