Nettverkstreff Oslo, JBV, 12. november 2015

Dato: 12.11.2015

Sted: Jernbaneverket, Stortorget (Gå-avstand fra Oslo S)
Tid: Ca. 11.45 – 18.30 (NB! Kaffe og småprat fra kl 11.45)

Tema: BIM for samferdsel 2015, nr 3 av 3.
Stikkord: Dataleveranser, bestillinger og dataflyt i samferdselsprosjekter Samarbeide veg og jernbane, Revisjon av håndbøker, dataleveranser til FDV

Pris: Kr 500,- + mva. for medlemmer i BA-Nettverket og statlige/kommunalt ansatte.
Spesialavtale for Jernbaneverket, Kr 250,- + mva.
Tillegg: Kr 1000,- + mva. for IKKE-medlemmer (private firma).

Link til Påmeldingsskjema og deltakerliste her

Program:

11.45 -12.15 Kaffe og småprat

12.15 – 12.30 Modell i felt.  Avviks- og statusrapportering, hvordan knytte sjekklister til metadata på objekter.
Se PPT
Erling Søyland, Cad-Q (NB! Flyttet fram og forkortet litt)

12.30 – 12.45 Jernbaneverkets strategi for innføring av modellbasert prosjektering.
Se PPT JBV Strategi modellprosjektering
Helen Helland, Jernbaneverket

12.45 -13.15 Status pågående arbeid med revisjonen av håndboka for Digital planlegging, med delprosjekter jernbaneteknikk, geodata, underbygning og konstruksjoner.
Se PPT JBV Revisjon av håndbok
Kristin Lysebo, Jon Haugland, Svein Ole Sjøtun,  alle Jernbaneverket.

13.15 – 13.30 Spørsmål og svar

13.30 – 13.45 Pause

13.45 -14.15 Samarbeidet Statens Vegvesen og Jernbaneverket om revisjon av håndbøker. (Hb V770 Grunnlagsdata og modelldata»og «Digital prosjektering i Jernbaneverket»)
Se PPT SVV HBV770-versjon2015
Thor Sigurd Thorsen, Vegdirektoratet og Sten Inge Tunli, Jernbaneverket.

14.15 – 14.45 Innspill til håndbok-samarbeidet og ny Håndbok V770 fra rådgivende ingeniører.
Se PPT Innspill til håndbok-samarbeidet og ny Håndbok V770 fra rådgivende ingeniører
Steinar Rasmussen og  Philip Hon, SWECO

14.45 – 15.15 Spørsmål og svar/Diskusjon, Pause

15.15 – 15.30Informasjon om FoU-arbeide med tema jernbaneteknikk. Bl.a. nye metoder for å prosjektere KL, kabelkanaler, og signal.  Eksempel på koblingen mellom Banedata og AutoCAD. Overføring av FDV-data fra modellen direkte til Banedata.
Se PPT BA-nettverket_3D FoU JBV_TTV
Torbjørn Tveiten, Vianova Plan & Trafikk.

15.30 -15.45 Spørsmål, svar og diskusjon.

15.45 -16.30 Mat og prat

16.30 – 17.00 Jernbaneverkets erfaring med vår prosjektering på Sem med samtids modellprosjektering og bruk av vår virtuelle server. Sten Inge Tunli, Jernbaneverket.

17.00 – 17.30 Dokumentasjon i felt. Hvordan jobbe med Gemini prosjekter og modeller på nettbrett ute i felt, herunder registrering av tileggsinformasjon i felt.
Se PPT Powel Intro 3D felt_web
Kjetil Gjesdal, Powel

17.30 – 18.00 Leica og GML – Innmålte egenskapsdata fra Leica stikningsutstyr til NVDB via GML-formatet. Praktisk eksempel.
Se Link (eller kontakt Runar Yri)
Runar Yri, Leica Geosystems

18.00 – 18.30 Spørsmål og svar/Diskusjon

18.30 Slutt