Nettverkstreff Oslo 19. oktober – Data fra rådgiver til anlegg på godt og vondt.

Hei!

Program for nettverkstreff 19. oktober nesten klart!

Det nytter lite med de flotteste dataformater hvis ikke ting – inkl. graveflater og oppfyllingsflater er prosjektert, eller skal entreprenør modellere selv …..

Foto fra www.gl-instrumenter.no

Vi retter fokus på dataleveranser fra rådgiver for bygging, på godt, men også på vondt og hva som er årsakene til dette, og hvem som eventuelt bør forbedre hva. Er det «riktig» at rådgiver prosjekterer «alt», eller er det «riktigere» at entreprenør overtar når fjell etc. er avdekket?

Vi får også et innblikk i maskinstyring, dvs. se hvordan data blir brukt i anleggsmaskiner, og litt om å ha oversikt og dokumentasjon, og ikke minst informasjon om BA-Nettverkets innspill til Hb V770 og svar fra Vegdirektoratet.

Ikke minst vil vi informere om det NYE prosjektet «Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter» som skal «objektifisere» Håndbøkene til hhv. SVV og Bane NOR. Prosjektet støttes av KMD, og hvor Statens vegvesen, Bane NOR, Nye Veier, Kartverket, Arkitektum og BA-Nettverket er med. Prosjektets foreløpig varighet ca. ETT år, så resultater kommer fort.

I forkant vil vi trolig ha gjort oss noen tanker sammen med buildingSMART Norge om hva som er naturlig samspill mellom SOSI/GML og IFC.

Se LINK til PROGRAM 

Se LINK til PÅMELDING

 

VELKOMMEN!

 

Del på…