Testområde for SOSI produktspesifikasjon/xsd-skjema for GML Forsvarsbygg

Kartverket klar med testområde for produktspesifikasjoner (for GML)

Kartverket er klar med testområde for produktspesifikasjoner for GML.

NB! Dette er et test-område, og filene er ikke formelt godkjent av Kartverket eller offisiell del av SOSI Modelleregister.
http://skjema.dev.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/forsvarsbygg/sosi_ledning_fb_45/

«Ledningsprosjektet» som er støttet av KMD og skal resultere i GML Produktspesifikasjoner for SOSI/GML Ledning 4.5 for Forsvarsbygg, Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket og VAV Oslo kommune innen 1.7. 2016.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 90175571 eller ihokstad@ba-nettverket.no