8. desember kl 10-12. Gratis arrangement om ontologier

På oppfordring fra Elin Dalen-Rasmussen, Statens vegvesen OG Leder av bSN Infradomene, oppfordrer vi til deltakelse på dette arrangementet i ITS Norway. ITS = Intelligente TransportSystemer. Mer info her: ITS Norway – webinar om heldigitalisering av hele verdikjeden (tekna.no) Til informasjon er BA-Nettverket «kryssmedlem på toppnivå» med både ITS Norway og buildingSMART Norge.

Del på…