Aktuelt

Nyhetsbrev 23.01.2020

Høringsseminar SOSI Plan 5.0 Kartverket inviterer til åpent høringsmøte om forslaget til standard. Forslag til SOSI fagområdestandard Plan 5.0 er sendt ut på høring.Standardiseringssekretariatet presenterer høringsforslaget hos Kartverket Oslo, Storgata 33 Onsdag 19.februar, kl. 9.30Her er link til påmelding og nærmere informasjon. NB! Her blir tema både SOSI Plan 3D og GML som format! Det vil også bli …

«Les mer» Nyhetsbrev 23.01.2020

Nyhetsbrev 10.1.2020

HURRA! – Standardiseringssekretariatet i Kartverket har sendt ut følgende på høring i dag: Høringsversjonen av SOSI-standard Plan 5.0 er nå publisert.Høringsfristen er satt til 9. februar 2020. Merk dere at høringskommentarene skal legges inn i kommentarskjemaet og sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.Se også informasjon om pågående høringer på kartverket.no.Det oppfordres til å videresende informasjonen til andre som kan være interessert i standarden. — …

«Les mer» Nyhetsbrev 10.1.2020

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medspillere et riktig godt nytt og spennende 2020! Les ferskt høringssvar fra BA-Nettverket til KMD angående krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen (Ledningsregistreringsforskriften)SE HØRINGSSVAR fra BA-NettverketSE ALLE HØRINGSSVAR Vi har laget en 11 minutters film for å informere både om høringsnotatet og BA-Nettverkets høringssvar. SE FILMEN Siste halvdel av 2019 så …

«Les mer» Godt nytt år!

Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

BA-Nettverket er høringsinstans angående Ledningsregistreringsforskriften, Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsnotatet er langt og tungt å lese, så vi har laget en 11 minutters informasjonsfilm med det viktigeste! J Filmen inneholder også høringskommentarer fra BA-Nettverket. Hvis noen mener at høringskommentarene er feil, må dere …

«Les mer» Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

Julehilsen 2019

Vi har lyst til å nevne noen viktige hendelser i 2019: Norsk Vann har laget krystallklare oppskriftsskjema for 4 (5) faser dataleveranser med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. Kommunal og Moderniseringsdepartementet har lagt ut høringsnotat til «Ledningsregistreringsforskriften» som blant annet sier at ledningseier skal kreve og kunne dokumentere ledningsinformasjon i henhold til krystallklar oppskriftsskjema med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. …

«Les mer» Julehilsen 2019

Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Høring – forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Høring | Dato: 30.09.2019Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser …

«Les mer» Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Ny versjon av SOSI Vegkropp. Etterspør gjerne status hos din softwareleverandør. Du finner linken(e) her Ikke gjort noe med følgende i påvente av definisjoner fra håndbøker: Eksterne kodelister Flate-type-lista Komponentreferanse-lista Dette må komme i neste versjon. Før neste versjon jobbes det videre med å finne definisjoner i Håndbøker med hensikt å få avspeilet begrepene fra …

«Les mer» Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

Tid: 27. november kl 09-11 (Erstatter presentasjon eksklusivt for «KMD-prosjektet») Presentasjon av Norsk Vanns Produktspesifikasjoner som nå er publisert på Geonorge.Presentasjonen gjøres av Asle Kvam, Powel Water, som har laget produktspesifikasjonene på oppdrag fra Norsk Vann.Vi prøver å gjøre opptak av presentasjonen.Hvis tid, drodler vi litt om produktspesifikasjoner som passer for SVV, NV og BN …

«Les mer» Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata