Aktuelt

Sommerhilsen 2022

Vi i BA-Nettverket ønsker alle en god sommer! 🙂Vi gleder oss til en innholdsrik høst med fokus på blant annet etablering av Faglig ressursgruppe, ny håndbok fra Statens vegvesen, R000, og tunnel. Hilsen Inger og Eline

HJELP – Hvem har lyst?

Hvem har lyst til å være med i uformelt møte om: Revitalisering av BA-Nettverket/Etablering av et styre – eller faglig ressursgruppe? Planlegge/Innspill til tunnel-treff, fysisk? Planlegge/Innspill til bru-treff, fysisk? Annet? Send meg en E-POST, eller ring 90175571 (Ufarlig!)Blir veldig glad for respons av alle slag. 🙂Eller skriv innlegg på BA-Nettverkets Facebook- eller Linkedin-gruppe. Uavhengig av …

«Les mer» HJELP – Hvem har lyst?

Nettverkstreff 16. juni R000 – Lukket

Sitat: GML er som IFC, bare bedre…Er dette virkelig sant, eller er det motsatt? SOSI Vegkropp versjon 1.0 ble vedtatt 8. mars og er publisert på Geonorge. https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/prosjekter-og-horinger/sosi-vegkropp Her er det 2 eksempelfiler, men de er halvmanuelt laget, og vi ønsker dialog med de som er interessert. (Det er jo mulighet for at noe bør …

«Les mer» Nettverkstreff 16. juni R000 – Lukket

GRATIS eller NESTEN GRATIS

Men vær RASK! 🙂 INNFØRING i DATAFANGST, Verktøy for å levere data til NVDB, Nasjonal Vegdatabank.Stikkord: Datakatalogen, Objektliste, vegkart.no, Datafangst (SOSI/GML), Menyer/Knappetrykking.Se PROGRAM her.