Aktuelt

Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp

Høring – Dokumentasjon av ledninger mv.KMD har nå sendt på høring forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsfristen er 3. januar 2020.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-forskrift-om-innmaling-dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/ Kontakt KMD: Magnar Danielsen Mobil: 922 07 242Telefon: 22 24 5958– – – – Norsk Vanns produktspesifikasjoner er …

«Les mer» Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp

Film og møteplan for SOSI Vegmodell, Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB

Se filmen om dataflyten i prosjektet utbygging Drammen – Kobbervikdalen — Møteplan for SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp med GML som format13. sept. – Fysisk møte (Oppstartsmøte)23. sept. 13-15 Skype17. okt. 09-11 Skype22. nov. 09.-11 SkypeVi antar at høringsutkastet er klart før høring 1.1.2020. ? Hittil består prosjektgruppen av 15 medlemmer fra 13 ulike firmaer/organisasjoner. Se …

«Les mer» Film og møteplan for SOSI Vegmodell, Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB

Program 13. september

Møtetittel: Vegkropp/Vegmodell – SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner (Statens vegvesen og Nye Veier)Sted: Kartverket, Storgata 33, OsloProsjektleder Inger Hokstad, BA-NettverketKontakt Kartverket: Jostein Amlien Dette er kun FORSLAG til program. Vi tar gjerne innspill.Programmet er sist endret 22.8. kl 15.30 09.00 – 09.15 Kort presentasjon rundt bordet 09.15 – 09.30 Innledning fra BA-Nettverket, Inger Hokstad 09.30 – 09.45 Innledning …

«Les mer» Program 13. september

NYHET! SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for 4 faser – Vegkropp/Vegmodell.

Et nytt standardiseringsprosjekt for SOSI-Vegkropp/Vegmodell har blitt godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk. Se prosjektforslaget.Initiativtakere er Thor Sigurd Thorsen, Vegdirektoratet, Per Qualben, Nye Veier og Inger Hokstad, BA-Nettverket. Legg merke til at det dreier seg om SOSI standardiserte produktspesifikasjoner. Prosjektleder er Inger Hokstad (BA-Nettverket).Kartverkets kontakt er Jostein Amlien Ønsker dere å bidra i prosjektet, send en kort melding …

«Les mer» NYHET! SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for 4 faser – Vegkropp/Vegmodell.

Nyhetsbrev 1. juli 2019. Spennende høst – SOSI Veg (GML), SOSI Bane mm.

Innvilget søknad fra KMD om videreføring av prosjektet Standardiserte dataleveranser. Betyr at Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR fortsetter samarbeidet med BA-Nettverket om standardiserte dataleveranser for Veg og Jernbane på åpen standard. Dette arbeidet vil henge sammen med bl.a. Statens vegvesens virksomhetsutviklingstiltak VU 053, Bane NORs Banedata og Standardiseringsarbeidet i SOSI Produktspesifkasjoner for prosjektering, …

«Les mer» Nyhetsbrev 1. juli 2019. Spennende høst – SOSI Veg (GML), SOSI Bane mm.