Aktuelt

Nyhetsbrev – Lage informasjonsfilm om SOSI

Vi ønsker å kaste glans over SOSI ved å lage en informasjonsfilm. I den forbindelse ønsker vi tips om personer, gjerne deg! ? – og anvendelsesområder i din hverdag. Flott hvis du vil skrive 1-3 setninger om hvem som kan bidra eller hva DU bruker SOSI til i din hverdag. ? Send til ihokstad@ihokstad.no eller Ring 90175571 Skriv gjerne også noen …

«Les mer» Nyhetsbrev – Lage informasjonsfilm om SOSI

Nyhetsbrev 23.3.2020

Hei! Noen har snakket sammen litt på kryss og tvers ang. Bjørnafjorden, GML, SOSI Vegkropp og sånt, og konkludert med at det hadde vært kjempeinteressant å se om noen av dere kan/vil sende oss hhv IFC, DWG og GML-fil for kun slitelag (med flatebeskrivelse og senterlinje) av en enkel veg, uten tilleggsflater (tenkt benyttet på …

«Les mer» Nyhetsbrev 23.3.2020

Nyhetsbrev 23.01.2020

Høringsseminar SOSI Plan 5.0 Kartverket inviterer til åpent høringsmøte om forslaget til standard. Forslag til SOSI fagområdestandard Plan 5.0 er sendt ut på høring.Standardiseringssekretariatet presenterer høringsforslaget hos Kartverket Oslo, Storgata 33 Onsdag 19.februar, kl. 9.30Her er link til påmelding og nærmere informasjon. NB! Her blir tema både SOSI Plan 3D og GML som format! Det vil også bli …

«Les mer» Nyhetsbrev 23.01.2020