Aktuelt

Godt Nytt År!

Hei! Håper alle har hatt en god juleferie, og ønsker alle et Godt Nytt År! Vi kan for eksempel  starte med å ønske Nye Veier velkomne som nytt medlem i BA-Nettverket! Jeg har fått en del innspill for aktiviteter i BA-Nettverket i 2017, og jobber nå med å lage noen planer. Send gjerne dine tanker …

«Les mer» Godt Nytt År!

Innspill Fokus BA-Nettverket og Nettverkstreff 20.oktober.

Nettverkstreff 20. oktober, Bjørvika, Oslo Link til program, påmeldingsskjema og deltakerliste Veldig bra deltakerliste (45 stk), men savner fortsatt noen… — Følgende er forslag for fokus i BA-Nettverket. Hva er interessant og hva er IKKE interessant? Forenkling/Gjennomgang av Hb V770 mhp. kost/nytte – krav/veiledende. Noen arbeidsmøter istedetfor nettverkstreff – Hvilken informasjon bør kreves når Forbedre/Lage flere SOSI …

«Les mer» Innspill Fokus BA-Nettverket og Nettverkstreff 20.oktober.

Hva skjer… (3 ting)

20.10.  Nettverkstreff – Hovedtema 3D/BIM/Dataleveranser Bru/Brukonstruksjoner Veldig bra deltakerliste, men plass til flere…! Se LINK til program og påmeldingsliste Dette blir det første i en serie på 3 nettverkstreff med hovedfokus på bru/brukonstruksjoner og alle fag som er «plassert i bru» – Design, konstruksjon, betong, prefab., armering, EL, belysning, trafikkstyring, drenering, VA, …. Hvem trenger …

«Les mer» Hva skjer… (3 ting)

BA-Nettverket – Høringsinstans Plan- og bygningsloven

BA-Nettverket er høringsinstans for Regjeringens forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Et av punktene er etablering av Ledningsregister og Enklere tilgjengelighet av ledningsinformasjon Link til Regjeringens høringsforslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Ta gjerne kontakt! BA-Nettverket v/Inger Hokstad Mobil: 90175571 Epost: ihokstad@ba-nettverket.no  

Velkommen 20. oktober – Bru/Bru-konstruksjoner (3D/BIM/Dataflyt)

Åpent for alle! Velkommen til Nettverkstreff 20. oktober, Oslo. Se Program, Påmeldingsskjema og Hvem som er påmeldt Dette er det første nettverkstreffet med hovedfokus på bru/bru-konstruksjoner, og vi tar sikte på å jobbe slik vi pleier. Først kartlegger vi status, så  tar vi tak sammen. Hvilken programvare benyttes, hvilken informasjon skal hvor osv. Hvordan jobber …

«Les mer» Velkommen 20. oktober – Bru/Bru-konstruksjoner (3D/BIM/Dataflyt)

Høringsuttalelse fra BA-Nettverket

Samferdselsdepartementet har på høring «Bredbåndsutbyggingsloven». Høringsfrist 5. september. Dette angår BA-Nettverket med spesielt 2 punkter. Dokumentasjonskrav for ledningsdata Etablering av felles ledningsdatabase hos Kartverket Høringsbrev – Samferdselsdepartementet – Frist 5. september. Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev—utkast-til-lov-om-tilrettelegging-for-utbygging-av-hoyhastighetsnett-for-elektronisk-kommunikasjon/id2502973/ Se: Høringssvar fra BA-Nettverket (NB! UTKAST!) BA-Nettverket er kontaktet som høringsinstans, og over finnes link til UTKAST til høringskommentar fra BA-Nettverket. Ring gjerne 90175571 …

«Les mer» Høringsuttalelse fra BA-Nettverket

Ta kontakt for møte – Ønsker innspill for BA-Nettverket

Hei! Håper alle har hatt en god sommer! BA-Nettverket er i ferd med å avslutte Lednings/GML-prosjektet som har vært et samarbeidsprosjekt med følgende offentlige aktører. Noen er klare for å kreve/håndtere GML, og flere kommer i løpet av høsten. Dette arbeidet har vært tungt og krevende, men nå er vi over kneika! Kartverket sidestiller nå SOSI-format og GML-format …

«Les mer» Ta kontakt for møte – Ønsker innspill for BA-Nettverket

Nyhet! – GML og SOSI Prikkformat likestilles for FKB-data.

NY Produktspesifikasjon for dataleveranse til FKB hvor GML og SOSI Prikkformat sidestilles publiseres i løpet av høsten 2016. Høsingsrunden er over, og kun formell godkjennelse og publisering av Kartverket gjenstår. Den som ønsker å teste dette kan kontakte Geir Myhr Øien i Kartverket. Link til Produktspesifikasjon, xsd-skjema etc. Geir.Myhr.Oien@kartverket.no Link til Geir Myhr Øiens presentasjon …

«Les mer» Nyhet! – GML og SOSI Prikkformat likestilles for FKB-data.

Nyhetsbrev – Nettverkstreff Brukonstruksjoner 20. oktober

Foreløpig program for Nettverkstreff 20. oktober. (Ikke alle har endelig bekreftet.) Sted: Bjørvika konferansesenter, Oslo (Avinor-bygget) Tema: Bru/Brukonstruksjoner BA-Nettverket ønsker velkommen til vårt første nettverkstreff med tema bru/brukonstruksjoner. 3D, BIM, Dataflyt, Dokumentajson, Programvare, Prosjekteksempler mm. Se Program Link til Påmeldingsskjema Link til Påmeldinger Åpent for alle! – Vi ønsker flest mulig med! Vi antar at …

«Les mer» Nyhetsbrev – Nettverkstreff Brukonstruksjoner 20. oktober

Krav fra KMD til dokumentasjon av ledningsdata

VIKTIG – Tilbakemelding til departementet (KMD). Frist 13. juni. Jeg (BA-Nettverket) deltok i møte hos KMD i går 9. juni sammen med en rekke organisasjoner, hvor KMD og Samferdselsdepartementet presenterte sitt arbeid i interdepartemental arbeidsgruppe knyttet til ledninger i grunnen. Se UTDRAG fra PPT (Kun 2 slider): Arbeidsgruppe ledninger i vei-UTDRAG IH – resultater Si ifra …

«Les mer» Krav fra KMD til dokumentasjon av ledningsdata