Informasjonsmøte 9. mars

R000 er vedtatt av ledelsen i Statens vegvesen, men det henvises til «UML-modeller og XSD-skjema» for dataleveranser, og GML signaliseres som format. Dette har ført til et «rama-skrik» fra rådgivende ingeniører og entreprenører som i løpet av de siste årene har tatt i bruk og investert i IFC.

Det NYE i dette informasjonsmøtet er at Statens vegvesen har jobbet med å legge til rette for bruk av bSDD, building Smart Data Dictionary for alle NVDB-objekter, dvs. HELE Datakatalogen til NVDB. Dette er et første skritt som gjør det mulig å høste erfaring. Det ligger også i kortene at prosjekterende også må forholde seg til NVDB-data framover.

Det rimer ikke at så mange roper unisont og høyt om IFC og at så få bryr seg når Statens vegvesen faktisk lytter. Hvis noe er feil, bli med så vi får en god dialog.
Se program og meld deg på.

SE hva annet som skjer på www.ba-nettverket.no – under fanen Nettverkstreff. Vi har mye å ta igjen etter lang pandemi, så dette blir et innholdsrikt år i BA-Nettverket.

Del på…