Arbeidsmøte Samspill/Samarbeide BIM-GIS, IFC-GML – 21. april

Tidspunkt: 21. april kl 10.00 – 15.00 (NB! Norsk tid, slutt-tidspunkt kan bli justert)
Sted: Kartverket, Oslo

Meld deg på her

Program: NB! KUN FORSLAG!
Tar gjerne innspill til agenda, og tilpasser den litt avhengig av hvem og hvor mange som deltar. Navnene er kun forslag og må aksepteres/korrigeres av hver enkelt.

Vi antar at de fleste deltok i formøtet på GoToMeeting 28. mars,
og starter dette møtet med et kort resyme for å «friske opp status».

SUPER-KORT sammendrag av formøtet 28. mars.

Behov for flere standarder, men ikke nasjonale standarder?
Om LandInfra, internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom OGC og bSI. OGC-tungt eller «likevekt OGC/bSI? – InfraGML/IFC?
SOSI Landskaps-arkitektur inn i LandInfra
SOSI-metoden – UML-modell, Enterprise Architect, XSD-skjema for GML mm, Produktspesifikasjonsdokument etc. Mulighet for xsd-skjema for IFC?
Informasjon om internasjonalt samarbeide BIS-BIM, GIS ITS
Koordinatsystem og datum – BIM/GIS – Vår løsning med EURTEF89 NTM

Inger Hokstad, BA-Nettverket
Leif Granholm, Trimble Finland
Hvem ønsker å presentere noe?
++

 

Om internasjonalt samarbeide BIM/GIS, eks. ISO-arbeidet BIM/GIS og ISO-møte i Stockholm 30. mai.
Morten Borrebæk, Kartverket ??? (Og Øyvind Rooth???)

Muligheter for formell/modellmessig tilnærming mellom BIM/EXPRESS/IFC og GIS/UML/GML.
Forslag til angrepsvinkler? Noen innledere.
Erling Onstein, NTNU, Leif Granholm, Trimble, Morten Borrebæk, Kartverket
(NB! Ikke avklart!)
Diskusjon, Konklusjoner – Innspill til internasjonalt arbeid videre?

Gratis deltakelse!

NB! Program/Ordlyd kan bli justert.

Meld deg på her

Se hvem som deltar her

Møtet er en fortsettelse av Skype-møte  28. mars.

Se program, påmeldingsskjema og påmeldinger her.

Minner også om Nettverkstreffet 20. april.
Link hvem som er påmeldt her. (Nesten 80 påmeldinger pr 13.mars)

Fortsatt plasser igjen selv om vi har rundet 60 påmeldinger…