Nyhetsbrev 23.01.2020

Høringsseminar SOSI Plan 5.0 Kartverket inviterer til åpent høringsmøte om forslaget til standard. Forslag til SOSI fagområdestandard Plan 5.0 er sendt ut på høring.Standardiseringssekretariatet presenterer høringsforslaget hos Kartverket Oslo, Storgata 33 Onsdag 19.februar, kl. 9.30Her er link til påmelding og nærmere informasjon. NB! Her blir tema både SOSI Plan 3D og GML som format! Det vil også bli …

«Les mer» Nyhetsbrev 23.01.2020

Nyhetsbrev 10.1.2020

HURRA! – Standardiseringssekretariatet i Kartverket har sendt ut følgende på høring i dag: Høringsversjonen av SOSI-standard Plan 5.0 er nå publisert.Høringsfristen er satt til 9. februar 2020. Merk dere at høringskommentarene skal legges inn i kommentarskjemaet og sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.Se også informasjon om pågående høringer på kartverket.no.Det oppfordres til å videresende informasjonen til andre som kan være interessert i standarden. — …

«Les mer» Nyhetsbrev 10.1.2020

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medspillere et riktig godt nytt og spennende 2020! Les ferskt høringssvar fra BA-Nettverket til KMD angående krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen (Ledningsregistreringsforskriften)SE HØRINGSSVAR fra BA-NettverketSE ALLE HØRINGSSVAR Vi har laget en 11 minutters film for å informere både om høringsnotatet og BA-Nettverkets høringssvar. SE FILMEN Siste halvdel av 2019 så …

«Les mer» Godt nytt år!

Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

BA-Nettverket er høringsinstans angående Ledningsregistreringsforskriften, Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsnotatet er langt og tungt å lese, så vi har laget en 11 minutters informasjonsfilm med det viktigeste! J Filmen inneholder også høringskommentarer fra BA-Nettverket. Hvis noen mener at høringskommentarene er feil, må dere …

«Les mer» Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

Julehilsen 2019

Vi har lyst til å nevne noen viktige hendelser i 2019: Norsk Vann har laget krystallklare oppskriftsskjema for 4 (5) faser dataleveranser med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. Kommunal og Moderniseringsdepartementet har lagt ut høringsnotat til «Ledningsregistreringsforskriften» som blant annet sier at ledningseier skal kreve og kunne dokumentere ledningsinformasjon i henhold til krystallklar oppskriftsskjema med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. …

«Les mer» Julehilsen 2019

VA – SOSI – GML

BA-Nettverket ønsker å arrangere Skype-presentasjoner med tema SOSI Ledning Vann/Avløp på SOSI-GML-format. Vi har to datoer klare, men ønsker også presentasjoner som viser praktisk bruk av programvare. Ta kontakt hvis du vil vise noe. 27.11.2019 kl 09-11 Norsk Vanns produktspesifikasjoner for VA grunnlagsdata, prosjekterte data, innmålingsdata og som bygget-data. Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Se …

«Les mer» VA – SOSI – GML

SOSI produktspesifikasjoner Vegkropp

Link til Dropbox for prosjektet SOSI Produktspesifikasjoner Vegkropp: https://www.dropbox.com/home/KMD-prosjektet%20Informasjonsmodellering%202019-2020/SOSI%20produktspesifikasjoner%20Vegkropp Her legges informasjon om arbeidet i SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp.Planen er å ha høringsforslag klart ved årskifte (2019/2020) for fasene: Prosjektering Som bygget Til FKB Til NVDB Kontakt Kartverket: Jostein AmlienKontakt BA-Nettverket: Inger Hokstad Link til Dropbox for SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp:https://www.dropbox.com/sh/kki08glng9dj2cx/AADimQPeW1ivO8izk9I_HnFca?dl=0 Send en epost …

«Les mer» SOSI produktspesifikasjoner Vegkropp

Norsk Vanns produktspesifikasjoner

Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Kontakt: Johannes Ryland FlesjøXSD-skjema til produktspesifikasjonen er nå å finne her:http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Asbuilt/2.2/Asbuilt.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Eksisterende/2.2/Eksisterende.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Innmaltgeometri/2.2/Innmaltgeometri.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2/Prosjektering.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-SkalMales/2.2/Skalmales.xsd Produktspesifikasjonene med XSD-skjema for GML ligger her:https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?filterOrganization=norsk-vann-ba Link til EAP-filene inn i SOSI modellregister: https://objektkatalog.geonorge.no/Home/Search?navPaths=SOSI%20Produktspesifikasjoner. — Invitasjon til Skype/Teams-møte 27.11.2019 kl 9-11Presentasjon av Norsk Vanns produktspesifikasjoner med GML-formatAsle Kvam, Powel Water Vi forsøker …

«Les mer» Norsk Vanns produktspesifikasjoner

Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp

Høring – Dokumentasjon av ledninger mv.KMD har nå sendt på høring forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsfristen er 3. januar 2020.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-forskrift-om-innmaling-dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/ Kontakt KMD: Magnar Danielsen Mobil: 922 07 242Telefon: 22 24 5958– – – – Norsk Vanns produktspesifikasjoner er …

«Les mer» Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp