Foreløpig høstplan 2022

7.9 Nettverkstreff, R000, kap. 1 og 2 Forord/Innledning og Felles krav til modellbaserte vegprosjekter 9.9 Nettverkstreff, Faglig ressursgruppe 29.9 Nettverkstreff, R000, kap. 3 Grunnlagsdata for prosjektering 27.10 Nettverkstreff, R000, kap. 4 Registrering av data i vegprosjekter 10.11 Nettverkstreff, Tunnel – Prosjektering, bygging, dokumentasjon 17.11 Nettverkstreff, R000, kap. 5 Fagmodeller Veg, Vann og avløp, Landskapsarkitektur 15.12 …

«Les mer» Foreløpig høstplan 2022

Sommerhilsen 2022

Vi i BA-Nettverket ønsker alle en god sommer! 🙂Vi gleder oss til en innholdsrik høst med fokus på blant annet etablering av Faglig ressursgruppe, ny håndbok fra Statens vegvesen, R000, og tunnel. Hilsen Inger og Eline

Påsketilbud – 27. april retter vi fokus på IFC, og om UML/IFC er en farbar teknologi i tillegg til UML/GML

Nettverkstreffet 27.4. kommer fort. Vi ønsker at flest mulig skal delta. Ved påmelding innen 22.4. gjelder laveste pris. 🙂 Kjempeinteressante temaer:IFC brukt i vegprosjekterInnblikk i Nye Veier sitt digitale driftsstøttesystem (DDS)Se program 27.4. Vi minner også om månedlige treff med tema Ny håndbok «R000».11. mai blir det hovedfokus på maskinstyring.Se program 11.5.

Høringsmøte 1 – Ny R000 Modellgrunnlag 15.2

Møtet er lukket, dvs. for BA-Nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere.Fylkeskommuner og kommuner er også velkomne med. GRATIS deltakelse! Detaljert program kommer mer og mer på plass.Første punkt etter velkommen/Intro blir ved Thor Sigurd Thorsen, Statens vegvesen: Foreløpige stikkord:Gradvis innføringPresisering av Åpne standarder – GML/IFC/Andre Involvering av bransjenVidere prosess  Etterpå blir det presentasjoner av spørsmål og kommentarer fra rådgivere, …

«Les mer» Høringsmøte 1 – Ny R000 Modellgrunnlag 15.2

Nyhetsbrev 9. februar

Hva skjer i februar og mars? R000 «Ny V770» Modellgrunnlag, Nettverkstreff 15. februar 2022Link til programLink til påmelding R000 «Ny V770» Modellgrunnlag, Nettverkstreff 15. mars 2022Link til programLink til påmelding Nytt og moderne transformasjonsbibliotek fra Kartverket. Overgang fra SKTRANS til PROJ, Nettverkstreff 17. mars 2022Link til programLink til påmelding Dataleveranser til Ekomportalen, Nettverkstreff 22. mars …

«Les mer» Nyhetsbrev 9. februar

Nyhetsbrev fra BA-Nettverket 27. januar 2021

Generelt håper vi å kunne arrangere fysiske nettverkstreff, men inntil videre legger vi planer for Digitale treff. Året for BA-Nettverket starter med fullt trøkk på NY håndbok fra Statens vegvesen. Den er på høring fram til 1. april og tenkt satt i verk allerede fra mai. For informasjon https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/eller https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/21-11324-31-hoering-ny-retningslinje-som-skal-erstatte-v770-modellgrunnlag-og-r700-tegningsgrunnlag/ BA-Nettverket ønsker å bidra, slik …

«Les mer» Nyhetsbrev fra BA-Nettverket 27. januar 2021

Ønsker du hjelp til å lage film?

Jeg har studert filmproduksjon i to år på Høyskolen Kristiania i Oslo og jobber nå som filmskaper i Inger Hokstad AS/BA-Nettverket. Se kortfilmene fra Skansas prosjektet grunnarbeider på Fornebubanen, Fornebu stasjon.Stemningsrapport fra Fornebubanen Renseanlegg på Fornebubanen Pris: Fra 370 kr per time for medlemmer. Ta gjerne kontakt. Jeg har kontor på Technopolis på Fornebu. Eline …

«Les mer» Ønsker du hjelp til å lage film?

Julehilsen 2021

Julekortdesign: Eline Hokstad Dahl  Foreløpige tanker for 2022: Fokus på bedre og enklere dataflyt til NVDB, Nasjonal Vegdatabank, Fortsetter i 2022. Objekttyper og egenskaper skapes i prosjekteringsfasen og overlevere byggefasen. Fokus på Tunnel og Laserscanning i tunnel. Samspill IFC/GML/WFS? Revitalisering av BA-Nettverket er startet. Vi starter en prosess på nyåret. BA-Nettverket skal være en trivelig, ufarlig, kunnskapsfokusert …

«Les mer» Julehilsen 2021