Nyhetsbrev – Digitalt Nettverkstreff 12.2.2021, NY Ledningsregistreringsforskrift

Foto: Magnus Bratvold, Norgeodesi i felt med Trimble Access og R 12. Vi planlegger nå 2 Digitale nettverkstreff, med fokus på den NYE Ledningsregistreringsforskriften fra 28. desember 2020. 12. februar: KMD og Kartverket vil orientere om Den NYE Ledningsregistreringsforskriften med kommentarer fra et par berørte parter. Programmet er trolig fullt. 19. februar: Hvem kan vise …

«Les mer» Nyhetsbrev – Digitalt Nettverkstreff 12.2.2021, NY Ledningsregistreringsforskrift

Godt Nytt År!

2020 ble et annerledes år for oss alle, og rammet noen mer enn andre. Vi føler så absolutt med alle som på en eller annen måte har lidd som følge av korona eller kvikkleire-skredet i Gjerdrum. Vi vil allikevel her fokusere på positive ting og aktiviteter i BA-Nettverket i 2020. Med lang periode med hjemmekontorer …

«Les mer» Godt Nytt År!

Nyhetsbrev 09.desember.2020 – Nye opptak på BA-Nettverkets YouTube-kanal.

Se opptak fra SOSI-møtet 27.11.2020  Vi anslår at formell høringsprosess kan starte i februar 2021, men lurt å starte testing nå.  Blir nok en del endring av mindset for noen når det er mulig for byggherre å bestille vegkropp på åpen standard, som matcher begrepene i Statens vegvesens håndbøker.    Se opptak fra Digitalt Nettverkstreff 3.12.2020 Elveg 2.0 GML Flere og flere datasett på geonorge.no kan lastes ned som GML. Dette signaliserer SOSI-strategien om …

«Les mer» Nyhetsbrev 09.desember.2020 – Nye opptak på BA-Nettverkets YouTube-kanal.

Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Vegnett 5.0 og Elveg 2.0 Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt. Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0 Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. …

«Les mer» Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Nyhetsbrev 14.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VA – 03. november, GML-dataflyt

Digitalt nettverkstreff 03.november kl. 13.00 – 14.30. Nå bobler det endelig rundt SOSI-GML for VA-dataflyt i henhold til Norsk vanns spesifikasjoner. 🙂 3. november viser vi at SOSI-GML i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner kan benyttes for dataflyt mellom ulike programvareleverandører og dermed mellom ulike faser i et prosjekt. Ps. Vi arrangerer Digitale Nettverkstreff på løpende …

«Les mer» Nyhetsbrev 14.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VA – 03. november, GML-dataflyt

Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.

Digitalt nettverkstreff 27.oktober kl. 12.00 – 13.00.BIM for VA – Hvordan jobbe med 3D prosjektering/BIM i Novapoint VA og produktbiblioteket. Muligheter og arbeidsmetodikk. (NB! Justert tittel) Verktøy/Programvare for VA BIM finnes, men må tas i bruk!Det betyr at kommuner og andre byggherrer må bestille BIM (3D informasjonsmodeller) både fra prosjekterende og den som bygger, OG de …

«Les mer» Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.

Nyhetsbrev 30. september 2020 – Digitalt nettverkstreff 28.oktober VA i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner

 Vi starter nå opp en serie digitale Nettverkstreff, da som Teams-møter.   Første tema, 28. oktober, VA med dataleveranser i henhold til Norsk Vanns produktspesifikasjoner.   Førstemann ut er Powel og VAV Oslo kommune, da med løsning i både Gemini Terreng OG Gemini VA. 😊  Se program her Ta kontakt hvis du vil vise noe på neste treff. Trenger ikke være GML, men «hva som helst» innenfor …

«Les mer» Nyhetsbrev 30. september 2020 – Digitalt nettverkstreff 28.oktober VA i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner