Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Vegnett 5.0 og Elveg 2.0 Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt. Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0 Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. …

«Les mer» Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Nyhetsbrev 14.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VA – 03. november, GML-dataflyt

Digitalt nettverkstreff 03.november kl. 13.00 – 14.30. Nå bobler det endelig rundt SOSI-GML for VA-dataflyt i henhold til Norsk vanns spesifikasjoner. 🙂 3. november viser vi at SOSI-GML i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner kan benyttes for dataflyt mellom ulike programvareleverandører og dermed mellom ulike faser i et prosjekt. Ps. Vi arrangerer Digitale Nettverkstreff på løpende …

«Les mer» Nyhetsbrev 14.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VA – 03. november, GML-dataflyt

Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.

Digitalt nettverkstreff 27.oktober kl. 12.00 – 13.00.BIM for VA – Hvordan jobbe med 3D prosjektering/BIM i Novapoint VA og produktbiblioteket. Muligheter og arbeidsmetodikk. (NB! Justert tittel) Verktøy/Programvare for VA BIM finnes, men må tas i bruk!Det betyr at kommuner og andre byggherrer må bestille BIM (3D informasjonsmodeller) både fra prosjekterende og den som bygger, OG de …

«Les mer» Nyhetsbrev 8.oktober 2020 – Digitalt nettverkstreff VA, 27.oktober. Novapoint – BIM for VA.

Nyhetsbrev 30. september 2020 – Digitalt nettverkstreff 28.oktober VA i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner

 Vi starter nå opp en serie digitale Nettverkstreff, da som Teams-møter.   Første tema, 28. oktober, VA med dataleveranser i henhold til Norsk Vanns produktspesifikasjoner.   Førstemann ut er Powel og VAV Oslo kommune, da med løsning i både Gemini Terreng OG Gemini VA. 😊  Se program her Ta kontakt hvis du vil vise noe på neste treff. Trenger ikke være GML, men «hva som helst» innenfor …

«Les mer» Nyhetsbrev 30. september 2020 – Digitalt nettverkstreff 28.oktober VA i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner

Nyhetsbrev 16. september 2020

Se invitasjon/oppfordring fra byggherrer til å teste SOSI Vegkropp Her kan du se ANDRE og TREDJE episode av forklaring av UML-modellen for SOSI Vegkropp.Episode 1 er sendt ut tidligere. Se episode 1: Designdelen i SOSI Vegkropp inkl. AlignmentSe episode 2: Ferdig beregna vegSe episode 3: DimensjonerendeVerdier, Prosjektreferanse, Komponentreferanse og PropertySet Ta svært gjerne kontakt for …

«Les mer» Nyhetsbrev 16. september 2020

Nyhetsbrev 9. september 2020

Hurra! Her kan du se FØRSTE episode av forklaring av UML-modellen for SOSI Vegkropp. SE FILM (10 min 46 sek) «SOSI Vegkropp» er en del av samarbeidsprosjektet «Informasjonsmodellering i infrastrukturprosjekter» som støttes av KMD (Kommunal og moderniseringsdepartementet). Partene i samarbeidsprosjektet er Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, Kartverket og BA-Nettverket. Dette samarbeidsprosjektet skal være et bidrag …

«Les mer» Nyhetsbrev 9. september 2020

Nyhetsbrev 2. september

Vi ønsker alle medlemmer i BA-Nettverket en God høst! — Vi minner om at vi har etablert en Github for samarbeidsprosjektet mellom BA-Nettverket, Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR.Se link: https://github.com/vegvesen/SOSI-Vegkropp/wikiMer informasjon og innhold kommer i løpet av høsten. 😊 Prosjektet støttes også av KMD, Kommunal og moderniseringsdepartementet.Prosjektets tittel er «Informasjonsmodellering i infrastrukturprosjekter«, og har blant …

«Les mer» Nyhetsbrev 2. september

Nyhetsbrev – Lage informasjonsfilm om SOSI

Vi ønsker å kaste glans over SOSI ved å lage en informasjonsfilm. I den forbindelse ønsker vi tips om personer, gjerne deg! ? – og anvendelsesområder i din hverdag. Flott hvis du vil skrive 1-3 setninger om hvem som kan bidra eller hva DU bruker SOSI til i din hverdag. ? Send til ihokstad@ihokstad.no eller Ring 90175571 Skriv gjerne også noen …

«Les mer» Nyhetsbrev – Lage informasjonsfilm om SOSI