Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

BA-Nettverket er høringsinstans angående Ledningsregistreringsforskriften, Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsnotatet er langt og tungt å lese, så vi har laget en 11 minutters informasjonsfilm med det viktigeste! J Filmen inneholder også høringskommentarer fra BA-Nettverket. Hvis noen mener at høringskommentarene er feil, må dere …

«Les mer» Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

Julehilsen 2019

Vi har lyst til å nevne noen viktige hendelser i 2019: Norsk Vann har laget krystallklare oppskriftsskjema for 4 (5) faser dataleveranser med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. Kommunal og Moderniseringsdepartementet har lagt ut høringsnotat til «Ledningsregistreringsforskriften» som blant annet sier at ledningseier skal kreve og kunne dokumentere ledningsinformasjon i henhold til krystallklar oppskriftsskjema med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format. …

«Les mer» Julehilsen 2019

VA – SOSI – GML

BA-Nettverket ønsker å arrangere Skype-presentasjoner med tema SOSI Ledning Vann/Avløp på SOSI-GML-format. Vi har to datoer klare, men ønsker også presentasjoner som viser praktisk bruk av programvare. Ta kontakt hvis du vil vise noe. 27.11.2019 kl 09-11 Norsk Vanns produktspesifikasjoner for VA grunnlagsdata, prosjekterte data, innmålingsdata og som bygget-data. Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Se …

«Les mer» VA – SOSI – GML

SOSI produktspesifikasjoner Vegkropp

Link til Dropbox for prosjektet SOSI Produktspesifikasjoner Vegkropp: https://www.dropbox.com/home/KMD-prosjektet%20Informasjonsmodellering%202019-2020/SOSI%20produktspesifikasjoner%20Vegkropp Her legges informasjon om arbeidet i SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp.Planen er å ha høringsforslag klart ved årskifte (2019/2020) for fasene: Prosjektering Som bygget Til FKB Til NVDB Kontakt Kartverket: Jostein AmlienKontakt BA-Nettverket: Inger Hokstad Link til Dropbox for SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp:https://www.dropbox.com/sh/kki08glng9dj2cx/AADimQPeW1ivO8izk9I_HnFca?dl=0 Send en epost …

«Les mer» SOSI produktspesifikasjoner Vegkropp

Norsk Vanns produktspesifikasjoner

Norsk Vanns produktspesifikasjoner er publisert på Geonorge. Kontakt: Johannes Ryland FlesjøXSD-skjema til produktspesifikasjonen er nå å finne her:http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Asbuilt/2.2/Asbuilt.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Eksisterende/2.2/Eksisterende.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Innmaltgeometri/2.2/Innmaltgeometri.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2/Prosjektering.xsd http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-SkalMales/2.2/Skalmales.xsd Produktspesifikasjonene med XSD-skjema for GML ligger her:https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?filterOrganization=norsk-vann-ba Link til EAP-filene inn i SOSI modellregister: https://objektkatalog.geonorge.no/Home/Search?navPaths=SOSI%20Produktspesifikasjoner. — Invitasjon til Skype/Teams-møte 27.11.2019 kl 9-11Presentasjon av Norsk Vanns produktspesifikasjoner med GML-formatAsle Kvam, Powel Water Vi forsøker …

«Les mer» Norsk Vanns produktspesifikasjoner

Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp

Høring – Dokumentasjon av ledninger mv.KMD har nå sendt på høring forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Høringsfristen er 3. januar 2020.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-forskrift-om-innmaling-dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/ Kontakt KMD: Magnar Danielsen Mobil: 922 07 242Telefon: 22 24 5958– – – – Norsk Vanns produktspesifikasjoner er …

«Les mer» Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp

Film og møteplan for SOSI Vegmodell, Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB

Se filmen om dataflyten i prosjektet utbygging Drammen – Kobbervikdalen — Møteplan for SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp med GML som format13. sept. – Fysisk møte (Oppstartsmøte)23. sept. 13-15 Skype17. okt. 09-11 Skype22. nov. 09.-11 SkypeVi antar at høringsutkastet er klart før høring 1.1.2020. ? Hittil består prosjektgruppen av 15 medlemmer fra 13 ulike firmaer/organisasjoner. Se …

«Les mer» Film og møteplan for SOSI Vegmodell, Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB

Program 13. september

Møtetittel: Vegkropp/Vegmodell – SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner (Statens vegvesen og Nye Veier)Sted: Kartverket, Storgata 33, OsloProsjektleder Inger Hokstad, BA-NettverketKontakt Kartverket: Jostein Amlien Dette er kun FORSLAG til program. Vi tar gjerne innspill.Programmet er sist endret 22.8. kl 15.30 09.00 – 09.15 Kort presentasjon rundt bordet 09.15 – 09.30 Innledning fra BA-Nettverket, Inger Hokstad 09.30 – 09.45 Innledning …

«Les mer» Program 13. september