Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Høring – forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Høring | Dato: 30.09.2019Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser …

«Les mer» Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Ny versjon av SOSI Vegkropp. Etterspør gjerne status hos din softwareleverandør. Du finner linken(e) her Ikke gjort noe med følgende i påvente av definisjoner fra håndbøker: Eksterne kodelister Flate-type-lista Komponentreferanse-lista Dette må komme i neste versjon. Før neste versjon jobbes det videre med å finne definisjoner i Håndbøker med hensikt å få avspeilet begrepene fra …

«Les mer» Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

Tid: 27. november kl 09-11 (Erstatter presentasjon eksklusivt for «KMD-prosjektet») Presentasjon av Norsk Vanns Produktspesifikasjoner som nå er publisert på Geonorge.Presentasjonen gjøres av Asle Kvam, Powel Water, som har laget produktspesifikasjonene på oppdrag fra Norsk Vann.Vi prøver å gjøre opptak av presentasjonen.Hvis tid, drodler vi litt om produktspesifikasjoner som passer for SVV, NV og BN …

«Les mer» Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

NYHET! SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for 4 faser – Vegkropp/Vegmodell.

Et nytt standardiseringsprosjekt for SOSI-Vegkropp/Vegmodell har blitt godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk. Se prosjektforslaget.Initiativtakere er Thor Sigurd Thorsen, Vegdirektoratet, Per Qualben, Nye Veier og Inger Hokstad, BA-Nettverket. Legg merke til at det dreier seg om SOSI standardiserte produktspesifikasjoner. Prosjektleder er Inger Hokstad (BA-Nettverket).Kartverkets kontakt er Jostein Amlien Ønsker dere å bidra i prosjektet, send en kort melding …

«Les mer» NYHET! SOSI standardiserte produktspesifikasjoner for 4 faser – Vegkropp/Vegmodell.

Nyhetsbrev 1. juli 2019. Spennende høst – SOSI Veg (GML), SOSI Bane mm.

Innvilget søknad fra KMD om videreføring av prosjektet Standardiserte dataleveranser. Betyr at Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR fortsetter samarbeidet med BA-Nettverket om standardiserte dataleveranser for Veg og Jernbane på åpen standard. Dette arbeidet vil henge sammen med bl.a. Statens vegvesens virksomhetsutviklingstiltak VU 053, Bane NORs Banedata og Standardiseringsarbeidet i SOSI Produktspesifkasjoner for prosjektering, …

«Les mer» Nyhetsbrev 1. juli 2019. Spennende høst – SOSI Veg (GML), SOSI Bane mm.

Nyhetsbrev 21.6.2019 – SOSI Vegmodell?

Prosjektet Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter har vært et samarbeide mellom BA-Nettverket, Kartverket, Statens vegvesen, Nye Veier og bane NOR. KMD har delfinansiert prosjektet, og Arkitektum har hatt en spesiell rolle. Prosjektet har nådd en milepæl, og vi er i gang med å fylle ut et Søknadsskjema til Kartverket/Standardiseringskomiteen for geomatikk om å lage …

«Les mer» Nyhetsbrev 21.6.2019 – SOSI Vegmodell?

Nyhetsbrev 7.juni 2019

Se kort film om SOSI og SOSI-metodenHar laget en 7 minutters film for å forklare hvor omfattende, bra, men samtidig hvor vanskelig SOSI-arbeidet er. Anvendelse av ISO 211-standardene! Dyp respekt! 🙂 Dette kompliserte standardiseringsarbeidet er helt nødvendig for å gjøre dataflyt enkelt for oss! 🙂 Forventes at BA-Nettverket ser. 🙂—Se presentasjon ved Knut Jetlund, SOSI-XSD-GML …

«Les mer» Nyhetsbrev 7.juni 2019