Mange presentasjoner på YouTube.

Minner om BA-Nettverkets YouTube-kanal. Her er litt redigerte opptak fra Digitale Nettverkstreff lagt ut nylig, samt en del spesielle opptak med hensikt å spre entusiasme og kunnskap mhp. godt samspill og god dataflyt mellom ulike faser i samferdsel/infrastruktur-prosjekter. Vi anbefaler å klikke på linken. Vi har nylig laget en kort informasjonsfilm om Trimble Sitevision, dvs. …

«Les mer» Mange presentasjoner på YouTube.

Digitalt Nettverkstreff V770/VU 053 17.11.2020

Vi minner om Digitalt nettverkstreff 17.11. kl 13-14.30.Se litt omtale og meld deg på! 🙂 Dette vil være en presentasjon ved Thor Sigurd Thorsen, Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen om digitalisering av Hb V770 og Virksomhetsutviklingsprosjektet Vu 053. Husk av V770 gjelder ALLE fag som involveres i et vegprosjekt. Den som gikk glipp av de digitale nettverkstreffene …

«Les mer» Digitalt Nettverkstreff V770/VU 053 17.11.2020

Nyhetsbrev 02. november 2020 – VA GML-dataflyt.

Påminnelse om Digtalt Nettverkstreff 3. november.VA – GML-dataflyt fra Leica og Trimble målebok til Focus Cat VA og Gemini   Pris: GRATIS! Link til Program og Påmeldingsskjema Nå bobler det endelig rundt SOSI-GML. 3. november viser vi at SOSI-GML i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner kan benyttes for dataflyt mellom ulike programvareleverandører og dermed mellom ulike …

«Les mer» Nyhetsbrev 02. november 2020 – VA GML-dataflyt.

Nyhetsbrev 26.oktober

Oversikt over kommende Digitale Nettverkstreff. GRATIS deltakelse! 27.oktober: Vann/Avløp – Novapoint – BIM for VA 28. oktober: Vann/Avløp – VA-dataflyt i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner, Powel og VAV, Oslo kommune 3. november: Vann/Avløp – VA-dataflyt i henhold til Norsk Vanns spesifikasjoner, Powel, Focus, Leica og Norgeodesi — 17. november: Tidlig-høring/Presentasjon av Vu 053, Modellbaserte …

«Les mer» Nyhetsbrev 26.oktober

Nyhetsbrev 9.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VU-053 Modellbaserte vegprosjekter

Vu053 Tidlig-høring. Høringsfrist 15. desember. Tidlig høring av Statens vegvesen nye håndbok for modellbasert gjennomføring av vegprosjekter. Det arbeides med å gjøre kravene tilgjengelige i maskinlesbart format, og R700 og V770 skal utgå. Dine innspill behøves! Det blir Live presentasjon på Teams 17. november kl. 13.00 – 14.30. Høringsfristen er 15. desember. Presentasjon på Teams …

«Les mer» Nyhetsbrev 9.oktober 2020 – Digitalt Nettverkstreff – VU-053 Modellbaserte vegprosjekter

Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Høring – forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Høring | Dato: 30.09.2019Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser …

«Les mer» Velkommen i Teams-møte med KMD og Kartverket 6. desember

Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Ny versjon av SOSI Vegkropp. Etterspør gjerne status hos din softwareleverandør. Du finner linken(e) her Ikke gjort noe med følgende i påvente av definisjoner fra håndbøker: Eksterne kodelister Flate-type-lista Komponentreferanse-lista Dette må komme i neste versjon. Før neste versjon jobbes det videre med å finne definisjoner i Håndbøker med hensikt å få avspeilet begrepene fra …

«Les mer» Linker til UTKAST SOSI Produktspesifikasjon for Vegkropp

Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata

Tid: 27. november kl 09-11 (Erstatter presentasjon eksklusivt for «KMD-prosjektet») Presentasjon av Norsk Vanns Produktspesifikasjoner som nå er publisert på Geonorge.Presentasjonen gjøres av Asle Kvam, Powel Water, som har laget produktspesifikasjonene på oppdrag fra Norsk Vann.Vi prøver å gjøre opptak av presentasjonen.Hvis tid, drodler vi litt om produktspesifikasjoner som passer for SVV, NV og BN …

«Les mer» Produktspesifikasjoner/Krav VA-data/Ledningsdata