BA-Nettverket ønsker bidrag til film som del av rapport til KMD

BA-Nettverket har samarbeidet med Statens vegvesen/Vegdirektoratet, Nye Veier og Bane NOR i et KMD-støttet prosjekt «Standardiserte av dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter» i 2017 og 2018. Dette prosjektet er en direkte følge av BA-Nettverkets initiativ fra 2017 om å objektifisere HåndbokV770 og Bane NORs Digital planlegging i Jernbaneverket. Vi har klare spesifikasjoner og XSD-skjema for GML for følgende fagområder for prosjekteringsfasen, og forventer at softwareleverandørene implementerer, tester og gir tilbakemeldinger.

 • Prosjektinformasjon
 • Veg Alignment
 • Vegkropp
 • Bane Alignment
 • Banelegeme (Banekropp)
 • Landskapsarkitektur
 • Vann/Avløp
 • EL Belysningsmast

BA-Nettverket skal lage en sluttrapport for prosjektet innen 1.april, som blant annet er tenkt å inneholde en film som viser noen resultater og følger på en lettfattelig måte.

Vil DU bidra?

Vi trenger (positive) uttalelser om eks.

 • BA-Nettverket
 • Åpne standarder (primært GML med omforente betegnelser)
 • Live visning av import/eksport av GML-filer – smått eller stort

Vi kommer gjerne på besøk, med eller uten kamera…

BA-Nettverket deltar med informasjon om GML og prosjekt Standardiserte dataleveranser her:

 • Norkonf 10.januar. (Norgeodesi)
 • XYZ-konferansen 21.januar. (Geoforum)
 • VA-treff  7.mars. (Norsk Vann og BA-Nettverket)
 • Geomatikkdagene – 3.april. (Geoforum)

🙂

Mvh.

Inger Hokstad
www.ba-nettverket.no

90175571

 

Del på…