Bli med 7. og 31. mai

Tilsynelatende smalt tema 7. mai – Tunnel, men husk av scannedata, vegdata og MWD-data er mist like aktuelt for veg i dagen – og bane… LOVER interessant dag sammen med kunnskapsrike folk. Jeg har også forstått selv hvor få det er som faktisk tilrettelegger data for produksjon, geomatikeren, som trenger andre data i tillegg til en flott BIM. 🙂

https://ba-nettverket.no/treff/fysisk-tunnel-treff-7-mai-2024/

Bli også med og hør om «navigerbart vegnett». Nå er NY vegdataforskrift på vei, og ALLE vegeiere SKAL levere vegdata til NVDB… Inklusive NAVIGERBART vegnett… GRATIS og ÅPENT for alle. 🙂

https://ba-nettverket.no/treff/nettverkstreff-31-mai-2024-nvdb-anleggsnett/

Husk at hensikten med BA-Nettverket er å spre kunnskap på tves og spre interesse for å tilrettelegge «egne» data for både eget bruk og andres bruk, dvs. for andre roller og hensikter en ens egen.

NB! Har tilbudt en del GRATIS plasser 7. mai for medlemmer i BA-Nettverket. Ta evt. kontakt: 90175571

Del på…