Merk deg datoer:

29. september – Månedlig Rooo-treff (R000 Modellgrunnlag.) 10. november – Tunnel-treff på Telegrafen, Oslo. Hovedfokus på dataflyt og krav til dataleveranser i prosjekter, nå og i fremtiden. Endelig et fysisk treff. 🙂Åpent for alle! 🙂 15. november – Faglig ressursgruppe. Tidshjul/Plan for 2023 og resten av 2022. Kun for medlemmer. Men bli gjerne medlem! 🙂 …

«Les mer» Merk deg datoer:

Faglig ressursgruppe

Se i meny «Faglig ressursgruppe» på www.ba-nettverket.no Program med påmeldingsskjema 9.9. Her er det undermeny for innsending av forslag, ogher kan du se innkomne forslag Du finner mer informasjon under Nyhetsbrev. Send gjerne inn forslag til tema og fokusområder også for 2023. 🙂

Foreløpig høstplan 2022

7.9 Nettverkstreff, R000, kap. 1 og 2 Forord/Innledning og Felles krav til modellbaserte vegprosjekter 9.9 Nettverkstreff, Faglig ressursgruppe 29.9 Nettverkstreff, R000, kap. 3 Grunnlagsdata for prosjektering 27.10 Nettverkstreff, R000, kap. 4 Registrering av data i vegprosjekter 10.11 Nettverkstreff, Tunnel – Prosjektering, bygging, dokumentasjon 17.11 Nettverkstreff, R000, kap. 5 Fagmodeller Veg, Vann og avløp, Landskapsarkitektur 15.12 …

«Les mer» Foreløpig høstplan 2022

Revitalisering av BA-Nettverket, august 2022

BA-Nettverket ble etablert i 2003 av Inger Hokstad. Fem entreprenører var med fra starten. I dag deltar i underkant av 40 virksomheter som blant annet representerer byggherrer, rådgivende ingeniører, entreprenører, oppmålings-virksomheter, software- og hardware-leverandører. Nå vil Hokstad og en håndfull sentrale deltakere etablere en «Faglig ressursgruppe» for å ta tak i de utfordringene næringen står …

«Les mer» Revitalisering av BA-Nettverket, august 2022

Sommerhilsen 2022

Vi i BA-Nettverket ønsker alle en god sommer! 🙂Vi gleder oss til en innholdsrik høst med fokus på blant annet etablering av Faglig ressursgruppe, ny håndbok fra Statens vegvesen, R000, og tunnel. Hilsen Inger og Eline