Data til/fra NVDB

BA-Nettverket planlegger en ny serie NVDB-treff.

Hvem har noe å vise for NY-anlegg?
NB! Medlemmer i BA-Nettverket prioriteres, men tegn gjerne medlemskap…

BA-Nettverket ønsker å være en positiv pådriver for å bygge et positivt brukermiljø rundt NVDB, inklusive å forenkle og forbedre dataflyten til/fra NVDB.

Noen spørsmål:

Hvilken informasjon kan og bør leveres eller registreres av rådgiver?
Hvilken informasjon kan og bør leveres eller registreres av entreprenør?
Hvilken informasjon kan og bør hentes fra varedatabase, eks. NOBB/NRF?
Er det ytterligere noe å hente med RFID?
SOSI-strategien er å fase UT SOSI prikkformatet og fase INN SOSI-GML. Kan/Vil noen vise et enkelt eksempel, eks. skiltplate Fartsgrense 50 km/t.

Praktiske eksempler/presentasjoner på bruk av NVDB.

Annet interessant?

Send epost til ihokstad@ihokstad.no eller ring 90175571

Del på…