Deltar på Norgeodesis konferanse Norkonf som utstiller og workshop

image001  Deltar som utstiller på Norkonf, Norgeodesi´s årlige konferanse i januar, og som ansvarlig for Workshop om dataleveranser/dokumentasjon på GML. Blir spennende! Håper å se mange fra BA-Nettverket som bestiller eller leverer data, spesielt for ledningsfagene VA, El, Ekom og til NVDB… JEG tror på en «eksplosjon» mhp. dokumentasjon og innmålingsdata når vi om et år har klar «produktspesifikasjoner» for en rekke dataleveranser på GML til eks. Avinor, SVV, JBV, VAV Oslo kommune, Forsvarsbygg og trolig en rekke andre.

Håper også flere melder seg inn i BA-Nettverket…  BA-Nettverket preger utviklingen, og har akkurat fått innvilget søknad til KMD for å forenkle og forbedre dokumentasjo  av ledningsanlegg!

Få vite mer ved å besøke BA-Nettverket på Norkonf!

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin