Dokumentasjonskrav ledninger i grunnen – Se Prod.spek./XSD-skjema for GML

Meld deg på Nettverkstreffet 24. mai og få vite mer!
Link til program og påmeldingsskjema!

NY STANDARD for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, med tilhørende produktspesifikasjoner, – sendes nå ut på høring.

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill.
Høringsfristen er 1. juli 2018.

Høringssvar bør fortrinnsvis sendes elektronisk til Kartverket på e-post post@kartverket.no,
med referanse til saksnummer 18/18859.

Se vedlagte saksdokumenter.

Saksdokumentene kan også hentes her: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Horinger/horing-om-stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen/

NB! Herfra er det link til XSD-skjema og testdata!

NB! FORVENT at DIN softwareleverandør kan levere. – Etterspør løsning!

Loven om dokumentasjon av ledninger mm i grunnen ble vedtatt i Stortinget Juni 2017,
og her er spesifikasjonen klar for høring!

NB! HENSIKTEN med å gå over til GML som format er at dette formatet er internasjonalt og gir rom for mer informasjon enn SOSI prikkformat, og er i følge noen en vesentlig forenkling for implementering i programvare. Snakk med DIN programvareleverandør. JEG spår at nå kommer GML og «en norsktilpasset IFC» for samferdsel og infrastruktur for fullt! Satser på å vise praktiske «Proof of concept» 24. mai!

For de som er i tvil – Vi vil også vise status og foreløpig praktisk resultat av det KMD-støttede prosjektet «Standardisering av dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter» hvor BA-Nettverket (spesielt med Arkitektum AS), Bane NOR, Nye Veier, Statens vegvesen og Kartverket deltar.

Viktig kunnskap deles 24.mai! – NY æra starter!
Jeg TROR «noen» vil vise GML-eksport/import (OG litt IFC?) for følgende:

  • Prosjektinformasjon
  • Veg (alignment og vegkropp
  • VA
  • Belysning
  • Landskapsarkitektur!

NB! «Proof of concept» – IKKE 100% perfekt for alle objekttyper!

Se LINK til program her!

Velkommen!

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin