Elveg 2.0 GML-møte 3. desember

Vegnett 5.0 og Elveg 2.0

Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt.

Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0

Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett eksporteres fra NVDB. Innen utgangen av 2020 vil disse tre produktene bli erstattet av ett; Elveg 2.0. Egenskaper vi finner i Vbase, Elveg og FKB Vegnett vil også finnes i Elveg 2.0. Endringer i produktene er beskrevet i produktspesifikasjonen for Elveg 2.0.

Link til program og påmelding

Del på…