Faglig ressursgruppe

Se i meny «Faglig ressursgruppe» på www.ba-nettverket.no

Program med påmeldingsskjema 9.9.

Her er det undermeny for innsending av forslag, og
her kan du se innkomne forslag

Du finner mer informasjon under Nyhetsbrev.

Send gjerne inn forslag til tema og fokusområder også for 2023. 🙂

Illustrasjon: SiteVision brukt i Statens vegvesens prosjekt E16

Del på…