Film og møteplan for SOSI Vegmodell, Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB

Se filmen om dataflyten i prosjektet utbygging Drammen – KobbervikdalenMøteplan for SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner for Vegkropp med GML som format
13. sept. – Fysisk møte (Oppstartsmøte)
23. sept. 13-15 Skype
17. okt. 09-11 Skype
22. nov. 09.-11 Skype
Vi antar at høringsutkastet er klart før høring 1.1.2020. 🙂

Hittil består prosjektgruppen av 15 medlemmer fra 13 ulike firmaer/organisasjoner. 
Se lista over hvem som har meldt interesse.
Ønsker du å bidra i prosjektet? Meld deg på ved å sende en melding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.
Se også informasjon på kartverket.no

Invitasjon til Leverandørkonferanse NVDB 26.9.201
Tid og sted:
Torsdag 26. september 2019, kl. 
10 – 15.30 Scandic Nidelven, Trondheim
Gratis deltagelse
Påmelding (innen fredag 20. september): https://response.questback.com/statensvegvesen/0nqv3ot05l

Norges vegholdere trenger nye og moderne løsninger!
Se program/Les mer

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin