Foreløpig møteplan SOSI Vegmodell

13. sept. 09 – 15 Fysisk møte
Se linker til presentasjoner i programmet

Kalenderinvitasjoner sendes fra Kartverket v/ Jostein Amlien
23. sept. 13 -15 Skype
17. okt. 09 – 11 Skype
22. nov. 09 – 11 Skype

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin