Program 13. september

Møtetittel: Vegkropp/Vegmodell – SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner (Statens vegvesen og Nye Veier)
Sted: Kartverket, Storgata 33, Oslo
Prosjektleder Inger Hokstad, BA-Nettverket
Kontakt Kartverket: Jostein Amlien

Dette er kun FORSLAG til program. Vi tar gjerne innspill.
Programmet er sist endret 22.8. kl 15.30

Stemningsrapport SOSI Vegmodell-møte 13.9.2019

09.00 – 09.15 Kort presentasjon rundt bordet

09.15 – 09.30 Innledning fra BA-Nettverket, Inger Hokstad

09.30 – 09.45 Innledning fra Kartverket. Kort om SOSI Standardiseringsarbeidet. SOSI Modellregister (del 1 del 2 og del 3, hvor vi skal jobbe med del 3 Produktspesifikasjoner for dataleveranser.
Se PPT
Jostein Amlien

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.30 Statens vegvesens prosjekt VU 053 og sammenheng med SOSI GML. 
Spesielt fokus på Vegkropp. Innledning fra Vegdirektoratet.
Se PPT
Thor Sigurd Thorsen

10.30 – 11.00 Presentasjon av SOSI UML-modell for Vegkropp/Vegmodell og Prosjektinformasjon.
Se PPT
Erling Onstein

11.30 – 12.30 LUNSJ

12.30 – 13.00 Hva finnes allerede? UML-modell, XSD-skjema, Tekstkapitler laget i PsTools, Proof of concept
Se PPT
Se film
Andreas Engebretsen

13.00 – 13.30 Muligheter for kobling mellom IFC-bruken av EXPRESS og IS/TC 211-bruken av UML.  Kan ISO/TC 211-bruken av UML og MDA anvendes også for IFC, med eksport til EXPRESS-skjema? Ved å etablere en ISO/TC 211-basert UML-modell for IFC er det lettere å sammenligne konsepter i ulike modeller, slik som IFC Road og LandInfra Roads/SOSI Vegmodell.
Se PPT
Knut Jetlund

13.30 – 14.30     Vi går rett på sak, og gjør forsøk på å korrigere tekstkapitlene for hver av de 4 leveransene i PsTools, samt markere i UML-diagrammet HVA som bør leveres av informasjon for alle de 4 leveransene, Prosjektering, til FKB og til NVDB.
Se forslag til endring av UML-modell for flatebeskrivelser (flategrupper)

14.30 – 15.00     Diskusjon – Hva videre?
Hvis vi rekker, kan vi sammen gruble litt på om dette kan harmoniseres/gjenbrukes som propertysets i IFC Road… 🙂

Ta kontakt for mer informasjon. Dette SOSI-prosjektet bygger på prosjektet Standardiserte dataleveranser i samferdsel- og infrastrukturprosjekter 2017-2019. (BA-Nettverket, Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, Kartverket samt noe finansiering fra KMD.)

Ta GJERNE kontakt hvis du vil inn i programmet! 🙂

Husk å melde din interesse for Standardiseringsprosjektet til Kartverket: Standardiseringssekretariatet@kartverket.no
HUSK at dette dreier seg om konkrete Standardiserte databestillinger for vegkropp fra bestillerene Statens vegvesen og Nye Veier samt til FKB og NVDB.

Se Link til Kartverkets oversikt over prosjektdeltakere
NB! Oppdateres manuelt, men sjekk om du er registrert.

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin