Forsvarsbygg klar med krav til GML for ledningsdata

Etter 3 års «stillstand» mhp. SOSI Ledning 4.5 tar Forsvarsbygg standarden i bruk.

Forsvarsbygg har ferdig sin produktspesifikasjon for fagområdene VA, EL, Energi, Tele og POL, og de har store forventninger til å ta den i bruk. Startskuddet går i dag! Gratulasjons-kake vil bli sendt til Forsvarsbygg fra BA-Nettverket!

Nå er hoppkanten forlatt, og vi «gjør alt» for å lande med både «bakkerekord» og «20 i stil»…

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
ihokstad@ba-nettverket.no, 90175571

Mer informasjon på Nettverkstreffet på Hamar 30. mars.

SE www.ba-nettverket.no

Del på…