Faglig ressursgruppe

Det er etablert «Faglig ressursgruppe» i BA-Nettverket.
Vi har hatt ett Teams-møte, og nå planlegger vi et fysisk møte.

Vi ønsker å være mest mulig åpen for deltakelse og innspill av ideer.
Pr. 10. september ser det ut til at ny håndbok R000 fra Statens vegvesen, Maskinstyringsdata for ulike maskintyper og Tunnel er hovedinnspill både for 2022 og 2023.

Her kan dere supplere med innspill eller se andres innspill.

Deltakelse i Faglig ressursgruppe forutsetter selvfølgelig medlemskap i BA-Nettverket.

Innmelding før 15. november gir GRATIS medlemskap ut 2022,
og mulighet for deltakelse i Faglig ressursgruppes første fysiske møte 15. november.

Send inn forslag.

Se innkomne forslag.