FoU

Samferdselsdepartementet har på høring «Bredbåndsutbyggingsloven».

Dette angår BA-Nettverket med spesielt 2 punkter.

 

  • Dokumentasjonskrav til ledningsdata
  • Etablering av felles ledningsdatabase hos Kartverket

Høringsbrev – Samferdselsdepartementet – Frist 5. september.
Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev—utkast-til-lov-om-tilrettelegging-for-utbygging-av-hoyhastighetsnett-for-elektronisk-kommunikasjon/id2502973/

Se: UTKAST til høringskommentar fra BA-Nettverket – Frist 5. september:
Høringssvar fra BA

BA-Nettverket er kontaktet som høringsinstans, og ovenfor finnes link til UTKAST til høringskommentar fra BA-Nettverket.

Ring gjerne 90175571 eller send epost til ihokstad@ba-nettverket.no

Jeg oppfordrer til å sende egne høringskommentarer i tillegg da jeg ser at enkeltfirma eller grupperinger kan ha andre meninger  enn de jeg har tatt med. eks. om myndighetskrav og felles ledningsdatabase hos Kartverket, eller andre ting som jeg ikke har tatt med.