Medlemsfordeler

Som medlem i BA-Nettverket deltar du i et fellesskap for å bedre faglig samspill og dataflyt i bygg- og anleggsprosjekter, med fokus på 3D-modeller og BIM og deling av data.

Vårt motto: Kunnskap skaper muligheter – Kjennskap skaper tillit!

Nettverkstreff og andre aktiviteter bygger kunnskap og kjennskap litt etter litt, og vi endrer kulturen fra konfliktorientert til samspillsorientert.
Ved å delta i BA-Nettverket får du :

 • presentere dine prosjekter eller dine løsninger
 • presentere og diskutere dine utfordringer
 • delta i et faglig og sosialt fellesskap
 • kunnskap om andre fag
 • bli kjent med andre aktører
 • innsikt i andre aktørers behov og arbeidsmetoder
 • dialog med myndigheter og bestillere
 • delta i dialoger om kommende bestillinger og krav
 • holde deg oppdatert
 • være en aktiv del av en positiv utvikling
 • være med på å gjøre bransjen mer attraktiv
 • være med på å øke stoltheten i bransjen
 • en morsommere hverdag

Du er også aktivt med på å påvirke Software utviklere til å fokusere på god dataflyt mellom ulik programvare, og rett og slett med på å skape en enklere hverdag.

BA-Nettverket er en god arena for alt dette!