Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medspillere et riktig godt nytt og spennende 2020!

Les ferskt høringssvar fra BA-Nettverket til KMD angående krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen (Ledningsregistreringsforskriften)
SE HØRINGSSVAR fra BA-Nettverket
SE ALLE HØRINGSSVAR

Vi har laget en 11 minutters film for å informere både om høringsnotatet og BA-Nettverkets høringssvar. 
SE FILMEN

Siste halvdel av 2019 så vi endelig at forståelsen for SOSI med GML som format begynte å blomstre ?. SOSI er en norsk anvendelse av ISO 211-standardene, men med norske omforente betegnelser for objekttyper og egenskaper. 

BA-Nettverket er den viktigste pådriveren for dette arbeidet, og vi kommer til å samarbeide tett med Statens vegvesen/Vegdirektoratet, Nye Veier og Bane NOR i 2020 for å lage krystallklare produktspesifikasjoner for dataleveranser for alle fagene i deres prosjekter.

I 2019 kom produktspesifikasjoner for ledningsanlegg fra Kartverket, produktspesifikasjoner for Vann og avløpsanlegg fra Norsk Vann, samt foreløpig utkast til produktspesifikasjon for prosjektering av vegkropp fra Statens vegvesen og Nye Veier. 

I løpet av 2020 tar vi sikte på å jobbe videre med produktspesifikasjoner for følgende fag, for prosjektering, som bygget, til FKB og til NVDB/Banedata:
Vegkropp
Landskapsarkitektur
Vann og avløp
Elektro
Konstruksjoner (bru, tunnel)

Vi skal også vurdere hvordan vi best skal koble IFC og GML. Uansett format er det jo den samme informasjonen som bør kreves, men muligens på 2 likeverdige formater – eller webtjenester.

Vi spår et innholdsrikt og morsomt år i 2020! 

Ta gjerne kontakt for medlemskap!

www.ba-nettverket.no
ihokstad@ihokstad.no
90175571


Del på…