Godt Nytt År – 2016! – Plan for 2016…

Godt Nytt År!  – Jeg håper også alle har hatt en god juleferie og en fin avslutning på 2015!

IMG_3555

BA-Nettverket jobber nå med å lage en spennende plan for nettverkstreff i 2016, og inviterer herved til innspill.
Husk prinsippet om «førstemann til mølla»…
Vi tenker oss noen nettverkstreff i Oslo og noen på Hamar, evt. andre steder på forespørsel.

2015 ble et «nerde-år» med mye grunnlagsjobbing for å ta i bruk GML. Nå kommer «oppskriftene» og XSD-skjema for GML på løpende bånd, og grunnlaget er lagt for full fart forover… Poenget er ikke GML kontra SOSI eller KOF, men at informasjonsnivået i dataleveransene blir et helt annet – men ikke vanskeligere å levere!

BA-Nettverket har som målsetting å gjøre det enkelt å levere riktigere og bedre!

Noen stikkord:

 • BIM Samferdsel og infrastruktur – Prosjekt-eksempler
 • Programvare og dataflyt/dataleveranser
 • Krav til leveranser på GML og praktiske erfaringer
 • SOSI/GML-leveranser fra måleutstyret
 • Håndbokprosjektet SVV/JBV
 • BIM for VA
 • BIM for Landskapsarkitektur
 • BIM og åpne standarder (SOSI/GML/IFC) for veg, tunnel, bru og jernbane
 • Dataflyt Gemini Entreprenør og annen programvare
 • Arbeidsmetoder og dataflyt VA, Notat Norsk Vann/Godt Vann Drammensregionen
 • Prosjekthotell – Prosjekteksempler
 • Resultater fra «Lednings-prosjektet (GML)», ferdig 1.7.2016.
  SVV, JBV, VAV, Avinor, Forsvarsbygg, Kartverket, Arkitektum og BA-Nettverket/Inger Hokstad AS
 • FoU-prosjekter
 • Annet? – Ønsker innspill!

Vi vurderer å lukke nettverkstreffene for ikke-medlemmer, og ønsker flere medlemmer!

Ta gjerne kontakt: ihokstad@ba-nettverket.no / 90175571

Vi planlegger BA-Nettverket 2016 NÅ!
Rask tilbakemelding hvis du eller ditt firma/etat ønsker å presentere noe på Nettverkstreff…
Detaljer/eksakt ordlyd kan komme senere.

 

 

Del på…