Godt Nytt År!

2020 ble et annerledes år for oss alle, og rammet noen mer enn andre. Vi føler så absolutt med alle som på en eller annen måte har lidd som følge av korona eller kvikkleire-skredet i Gjerdrum.

Vi vil allikevel her fokusere på positive ting og aktiviteter i BA-Nettverket i 2020. Med lang periode med hjemmekontorer erfarte vi at noen faktisk fikk bedre tid til å snakke med oss, lytte til oss, diskutere, lage film og delta i digitale nettverkstreff sammen med oss.

Noen konkrete resultater kan nevnes:

Film fra Riksveg 3/25 som viser en enorm kulturendring fra konfliktorientert og papirorientert for 15 år siden til samspillsorientert og modellorientert i dag.

Regjeringens «Iverksetting av plan- og bygningsloven § 2-3 og ledningsregistreringsforskrift», Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv. – regjeringen.no, denne også basert på SOSI Ledning 4.6 med SOSI-GML som format.

Norsk Vanns spesifikasjoner for dataleveranser i VA-prosjekter, basert på SOSI Ledning 4.6 med SOSI-GML som format.

Høringsversjon SOSI Vegkropp nesten klar for fase prosjektering.

En rekke digitale nettverkstreff samt filmer og redigerte opptak på BA-Nettverkets YouTube-kanal.

Alt i alt har 2020 vært et godt år for BA-Nettverket. Vi håper, ønsker og tror at 2021 vil bli et godt år for SOSI-GML, som i praksis vil bety at byggherre vil spesifisere krav til dataleveranser i detalj på en måte som både menneske og maskin vil forstå. Vi vil også arbeide for at SOSI-GML og IFC vil utfylle og forsterke hverandre. 

Vi ser fram til et godt og spennende nytt år sammen!

Mvh.

Inger og Eline

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin