GRATIS og ÅPENT for alle 28.februar, 2 stk. presentasjonstreff.

Alt for få har kunnskap om NVDB-data. (NVDB = Nasjonal VegDataBase) Samme gjelder dataleveranser som tilfredsstiller KRAV i LEDNINGSREGISTRERINGSFORSKRIFTEN som faktisk er Norsk Lov. Den 28.2. er det mulighet for å få GRATIS informasjon om begge, inkl. noen aktuelle programvare-løsninger. Tror lurt med litt forståelse for dette både for byggherrer/infrastruktur-eiere og alle som som prosjekterer, bygger eller dokumenterer.

Novapoint SKILT – 28.2. kl 12 – 13.15 (ca.)
Husk at det er ønskelig at noe NVDB-data etableres allerede i prosjekteringsfasen. Hvilken informasjon etableres i Novapoint Skilt og hvordan kan evt. informasjonen videreføres til bygging og NVDB?

Skjermdump fra Novapoint Skilt

RigelMap fra GeoNord 28.2. kl 14 – 15.15 (ca.)
RigelMap fra GeoNord brukes til måling av infrastruktur inkludert leveranse av GML og bildedokumentasjon med bildevinkel slik Ledningsregistreringsforskriften krever. RigelMap brukes også for dataleveranse til Datafangst/NVDB. Vi får også se eksempler på det nye SOSI-formatet som er GML.

Skjermdump fra RigelMap

Og ikke glem Novapoint VA allerede 21. februar.
Her er det 65 deltakere hittil… 🙂

Del på…