GRATIS og ÅPENT for alle…

Gladnyhet! – Vi velger å åpne de planlagte nettverkstreffene/Teams-treffene i mars for alle for å få flest mulig med. GRATIS deltakelse! Klikk på linkene for eksakt ordlyd.

15.mars: Vann/avløp. Standardisering av objekttypen «Stikkrenne». Erfaringer med GML i VAV, Oslo kommune

20. mars: Nasjonale føringer for geodata og tanker fra Alen Begic, Statens vegvesen/buildingSMART Infradomene. Med etterfølgende dialog om bl.a. samspill IFC/SOSI(GML)…

22. mars: Dataflyt, Gemini og erfaring m bruk av R110 i prosjekt.

Velkommen! Hyggelig, Nyttig og Ufarlig.

Bli med… og spre gjerne!

Del på…