HJELP – Hvem har lyst?

Hvem har lyst til å være med i uformelt møte om:

  1. Revitalisering av BA-Nettverket/Etablering av et styre – eller faglig ressursgruppe?
  2. Planlegge/Innspill til tunnel-treff, fysisk?
  3. Planlegge/Innspill til bru-treff, fysisk?
  4. Annet?

Send meg en E-POST, eller ring 90175571 (Ufarlig!)
Blir veldig glad for respons av alle slag. 🙂
Eller skriv innlegg på BA-Nettverkets Facebook- eller Linkedin-gruppe.

Uavhengig av dette kommer vi til å arrangerer månedlige lukkede nettverkstreff med fokus på R000, «NY V770», NVDB pluss annet aktuelt.

BA-Nettverket skal være en uformell arena for å samle byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører «i samme rom» for å diskutere muligheter, utfordringer og løsninger, hele tiden med fokus på samspill og dataflyt. 🙂

Minner også om mottoet:
Kunnskap skaper muligheter! Kjennskap skaper tillit!

Del på…