Høring KMD, Norsk Vann, SOSI Vegkropp

Høring – Dokumentasjon av ledninger mv.
KMD har nå sendt på høring forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.

Høringsfristen er 3. januar 2020.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-forskrift-om-innmaling-dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/

Kontakt KMD: Magnar Danielsen
Mobil: 922 07 242
Telefon: 22 24 5958
– – – –

Norsk Vanns produktspesifikasjoner er nå tilgjengelig på Geonorge. Status er «Foreløpig» på grunn av noen manglende definisjoner.

Oppdaterte produktspesifikasjoner er tilgjengelig på Geonorge her:
https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?filterOrganization=norsk-vann-ba

XSD-skjema og eksempelfiler er å finne her:
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Asbuilt/2.2/
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Eksisterende/2.2/
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Innmaltgeometri/2.2/
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-Prosjektering/2.2/
http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Norskvann-SkalMales/2.2/

Kontaktperson Johannes Flesjø
– – – –

SOSI Vegmodell Standardiserte produktspesifikasjoner
Minner om kommende møtetidspunkt
17.10 kl 9-11
22.11 kl 9-11
Kalenderinvitasjon blir sendt fra Jostein Amlien fra Kartverket.

Nyttig link: http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/

Ønsker du å bidra i prosjektet? Meld deg på ved å sende en melding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.
Se også informasjon på kartverket.no

Kontaktperson Kartverket: Jostein Amlien
Kontaktperson BA-Nettverket: Inger HokstadDel på…