Høring Ledningsregistreringsforskriften – Se FILM 11 minutter

BA-Nettverket er høringsinstans angående Ledningsregistreringsforskriften, Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.

Høringsnotatet er langt og tungt å lese, så vi har laget en 11 minutters informasjonsfilm med det viktigeste! J Filmen inneholder også høringskommentarer fra BA-Nettverket. 
Hvis noen mener at høringskommentarene er feil, må dere gi beskjed!

Høringsfristen er 3. januar!

Se film!

NB! Forskriften viser til en NY paragraf i Plan og bygningsloven som ble vedtatt i juni 2017 og Standarder og spesifikasjoner som er laget på oppdrag fra KMD og vedtatt i januar 2019! Disse har vært på høring tidligere, og er altså ikke gjenstand for høring nå.

Ring 90175571 eller send epost til ihokstad@ihokstad.no for tilbakemeldinger, gjenre også tommel opp!

Vi ønsker alle en riktig god juleferie, og gleder oss til et spennende 2020! 

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin