Høringsfrist 1.4. beholdes, men forstatt muligheter til å kommentere R000, «Ny V770»

Følgende svar kom på epost fra Statens vegvesen i dag 18.3. 2022:

Hei

BA-Nettverket har meldt ønske om lengre frist for å gi tilbakemeldinger på høringsutkastet til R000 Modellgrunnlag.

Vi beholder høringsfristen for håndboken som ligger ute nå, men ønsker samtidig å ivareta faglige innspill og engasjementet videre i 2022.

BA-Nettverket og andre parter oppfordres til å gi innspill så langt de rekker frem til høringsfristen.

Vi publiserer en ny utgave av håndboken i vår, målet er i mai.
Lærebokstoff, krav til dataleveranser som ikke har støtte i programvare og stoff som hører hjemme i andre håndbøker fjernes fra den nye utgaven.

Høringsinnspill som har kommet inn vurderes og innarbeides i ny versjon eller avvises med skriftlig begrunnelse.

Den nye versjonen av håndboken vil måtte oppdateres i takt med UML-modelleringsprosjektet i 2022.

BA-Nettverket og andre interessenter vil få tilgang til nye utkast til håndboken fortløpende og kan gi sine tilbakemeldinger i eget tempo.

Det har allerede kommet mange gode innspill.

Vi håper med dette at dialogen- og samarbeidet om håndbok og UML-modellering kan fortsette ut 2022.

Takk for alle bidrag så langt.

Med hilsen
Thor Sigurd Thorsen

Statens vegvesen, Utbygging
Teknologi og utvikling Utbygging
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, Oslo
Mobil: +47  epost: thor-sigurd.thorsen@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Husk spennende nettverkstreff 27. april.
Se selv! 🙂

Del på…