AVLYST Høringsmøtet 17. september AVLYST!

Høringsmøtet SOSI Landskapsarkitektur som var tenkt 17. september er AVLYST! Vi blir klare med høringsdokumentene, men pga. bl.a. sykdom ble det for knapp tid til forberedelse av hørings-møtet.

Vi kommer tilbake med mer informasjon!

Høringsutkastet/Høringsdokumenter for SOSI/GML Landskapsarkitektur blir trolig klart i løpet av 17. eller 18. september, og publiseres da på Kartverkets nettsider.

Vi kommer tilbake med mer informasjon!

Del på…