Høringsuttalelse fra BA-Nettverket

Samferdselsdepartementet har på høring «Bredbåndsutbyggingsloven».
HøringIMG_4076sfrist 5. september.

Dette angår BA-Nettverket med spesielt 2 punkter.

    • Dokumentasjonskrav for ledningsdata
    • Etablering av felles ledningsdatabase hos Kartverket

Høringsbrev – Samferdselsdepartementet – Frist 5. september.
Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev—utkast-til-lov-om-tilrettelegging-for-utbygging-av-hoyhastighetsnett-for-elektronisk-kommunikasjon/id2502973/

Se: Høringssvar fra BA-Nettverket (NB! UTKAST!)

BA-Nettverket er kontaktet som høringsinstans, og over finnes link til UTKAST til høringskommentar fra BA-Nettverket.

Ring gjerne 90175571 eller send epost til ihokstad@ba-nettverket.no for kommentarer av alle slag. Også «støttende».

Jeg oppfordrer til å sende egne høringskommentarer i tillegg da jeg ser at enkeltfirma eller grupperinger kan ha andre interesser og meninger enn de jeg har tatt med. eks. om myndighetskrav og felles ledningsdatabase hos Kartverket.

Høringsnotatet omhandler flere tema
som jeg ikke har tatt med.

Del på…