GRATIS og ÅPENT for alle!

Presentasjonstreff på Teams, 16. mai kl 12 – 13.30.
Tema: Fylkeskommunenes (NYE!) BIM-manual.

Se program med link til deltakerliste

Ring 90175571 eller send epost til ihokstad@ihokstad.no for innspill til ett eller flere av følgende tema – Hva ønsker DU for resten av 2023?

Geologi-rapportering
Tunnel-konstruksjoner
Bru-konstruksjoner
NVDB-leveranser fra nybygde anlegg
Annet

Del på…