Hva skjer, juni 2021

NVDB
Skriver artikkel om NVDB. Og planlegger nettverkstreff med NVDB som tema til høsten. Ønsker å høre om eksempler på bruk av NVDB-data. Send meg en pm eller epost: ihokstad@ihokstad.no Inviter meg gjerne til en halvtimes Teams-møte. 🙂

SOSI Vegkropp
SOSI Vegkropp fase prosjektering nærmer seg vedtak. 🙂
Ønsker illustrasjoner NÅ og eksempelfiler LITT senere.
Må klargjøre nytt XSD-skjema først.
Noen filer som kan benyttes som utgangspunkt er lagt på GitHub: https://github.com/vegvesen/SOSI-Vegkropp/tree/master/Data/Fv251Hellefossen
Her ligger filer av ulike slag, foreløpig ingen GML-filer for SOSI Vegkropp.
Ta gjerne kontakt.

Vi satser på en serie nettverkstreff i løpet av høsten i samarbeid med byggherrer og NTNU (SVV, NV og BN) med hensikt å få vist implementering og eksempler på bruk av GML, og da spesielt GML i henhold til XSD-skjema SOSI Vegkropp fase prosjektering, da med SOSI-GML som format.Det er ingen tvil om at byggherre har GML-forventninger til bransjen nå. 🙂

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin