Informasjon om Norsk Vanns Produktspesifikasjoner pr 26.2.2019

Følgende er skrevet av Asle Kvam, Powel Water. Han har laget produktspesifikasjonene for Norsk Vann, og Kartverket har videre publisert på Geonorge. Vi har «løftet» SOSI, og det er første gang det publiseres produktspesifikasjoner som er faglig godkjent av andre enn Kartverket, her Norsk Vann. Vi forventer noen justeringer i nærmeste fremtid, så derfor benyttes et test-område. Gi lyd hvis du ønsker mer informasjon.

Hei,

Som avtalt litt info om SOSI Ledning 4.6 baserte GML produktspesifikasjoner utviklet i Norsk Vann prosjektet «Norsk Vann Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter fra start til slutt». (Norsk Vann rapport 237/2018).

Foreløpige pdf-dokumenter som beskriver produktspesifikasjonene (xsd-filene) er tilgjengelige påhttps://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?register=Produktspesifikasjoner&text=Norsk+Vann . Jeg jobber nå med redigering av disse dokumentene (bl.a. redigering av data i kapitler som er tomme). Jeg sender oppdaterte dokumenter til Kartverket.

Tilhørende xsd-filer er publisert på http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ Disse spesifikasjonene kan allerede nå benyttes av leverandører etc. som ønsker å utvikle løsninger/rutiner i samsvar med Norsk vann sine dataflyt spesifikasjoner.

Spesifikasjonene ligger i mapper som begynner med Norskvann:

Eksempel på xsd-fil publisert på http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/

Jeg skal i løpet av kort tid tilpasse noen eksempel GML filer, slik at disse peker til Norsk Vann dataflyt xsd-filene som er publisert påhttp://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/. Jeg sender eksempel filene til Kartverket (v/ Johannes R. Flesjø), som legger disse i samme mappe som tilhørende xsd-fil.

 

Etter at spesifikasjonene er godkjent av Kartverket, vil de bli flyttet til http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ . Jeg ser det som gunstig at spesifikasjonene blir grundig testet av leverandører etc. før flytting fra test område til prod område på geonorge.no, da det er mer ressurskrevende å redigere en produktspesifikasjon som er blitt godkjent og lagt på prod-server enn en test-versjon på  http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/

 

Mvh. Asle