Innspill til NVDB-treff?

Ønsker innspill til 3 NVDB-treff i høst.

Tenker meg 3 ulike praktiske eksempler, men ønsker innspill av alle slag.

  1. Fareskilt – farlig sving til høyre
  2. Vegkropp (Enkel veg, uten kryss eller tilleggselementer)
  3. Busslomme med rekkverk og leskur

Vi tenker å få med tema som Dataflyt, Kilde til data, Ansvar/Kontroll, NVDB, FKB, SOSI, API, GML, QR-kode/GTIN/Strekkode, NOBB/NRF varedatabase og kanskje litt annet.

Send gjerne innspill! (ihokstad@ihokstad.no/90175571)
Samarbeidsparter og medlemmer prioriteres «på scenen».

Del på…