Innspill til program VA-treff Oslo 8. juni

Prosjekt E18 Riksgrensen - Ørje Illustrasjon: Multiconsult AS/Statens vegvesen
Prosjekt E18 Riksgrensen – Ørje
Illustrasjon: Multiconsult AS/Statens vegvesen

Ønsker innspill til program VA-treff Oslo 8. juni.
Førstemann til mølla…

Send epost til ihokstad@ba-nettverket.no

Kun UTKAST til program er lagt ut, og mye er usikkert.
Eneste som er sikkert er at fokus blir Vann og avløp, BIM for VA og bestillinger av VA-data i henhold til SOSI 4.5.
Vi er ikke i mål, men har absolutt kommet et godt stykke videre.

Ønsker engasjement fra flest mulig!

Hvem ønsker å bidra med presentasjon? (Førstemann til mølla)
Hvem ønsker å vise noe i «uformell demo» før oppstart og i pauser? (Begrenset antall)
(NB! Gjelder primært betalende medlemmer i BA-Nettverket OG samarbeidspartnere i
FoU-prosjektet «Forenkling og effektivisering av ledningsdokumentasjon».)

Programmet for VA-treffet oppdateres her!

SE også Veldig interessant deltakerliste også for Nettverkstreff Hamar 19, mai!
Link til program BIM Samferdsel og infrastruktur (1 av 3) 19. mai her.

PS. Vi har fått inn et nytt punkt i programmet- Revisjon av Håndbok Digital planlegging i Jernbaneverket!
Dette arbeidet vil trolig vil få rask framdrift.

 

Mvh.

Inger Hokstad
www.ba-nettverket.no
90175571

Del på…