Julehilsen 2019

Julekortdesign: Eline Hokstad Dahl

Vi har lyst til å nevne noen viktige hendelser i 2019:

  • Norsk Vann har laget krystallklare oppskriftsskjema for 4 (5) faser dataleveranser med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format.
  • Kommunal og Moderniseringsdepartementet har lagt ut høringsnotat til «Ledningsregistreringsforskriften» som blant annet sier at ledningseier skal kreve og kunne dokumentere ledningsinformasjon i henhold til krystallklar oppskriftsskjema med standardiserte SOSI-betegnelser på GML-format.
  • Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og BA-Nettverket samarbeider i KMD-støttet FoU-prosjekt om veg- og jernbanedata på GML-format.

Vi har vært gjennom et langvarig og møysommelig arbeide, men endelig ser det ut som snøballen begynner å rulle! ?

Jeg har fortsatt klokketro på at dette arbeidet vil innebære en «revolusjon» i arbeidsmetoder. Se hva Asle Kvam, Powel og Magnar Danielsen, KMD skriver i Posisjon! Jeg har også hørt betegnelsen «romferd»…

Vi stopper ikke her. – Vi skal videre! 
Tenk så morsomt vi skal  få det… ?

God lesning i Posisjon s.16 og 17:

Med ønske om ei riktig god jul og et godt nytt år!

Forresten anbefaler vi en 1,5 times lang, glimrende og meget lærerik, presentasjon ved Asle Kvam, Powel her:

Akkurat tilsvarende er vi i ferd med å gjøre for veg, jernbane, landskapsarkitektur, EL og mange andre fag i samferdselsprosjekter. Veldig nyttig kunnskap!

Hilsen 

Inger og Eline

Del på…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin